Aktivnosti Pravne klinike

27. studenoga 2023.

Ovih dana održan je u prostorima Udruge dogovor o daljnjoj suradnji stručnih osoba i studenata završnih godina studija sa Pravnog fakulteta u Rijeci. Svi naši umirovljenici imaju mogućnost tražiti pravne savjete i mišljenje o svojim eventualnim pravnim  problemima i pitanjima.

Zainteresirani umirovljenici mogu svoja pitanja postaviti usmeno ili pismeno u Udruzi. Jednom mjesečno mogu prisustvovati na sastanku sa predstavnicima Pravnog fakulteta. U roku od 40 dana na svaki upit pravni savjetnici dat će svoje mišljenje u pismenoj formi pro bono – gratis.

Zainteresirani o radu Pravne klinike i terminima radnih dogovora mogu se javiti u Udrugu osobno ili na telefon 052 622 715 utorkom i petkom od 9,00 do 11,00 sati.

Svi upiti, pravni savjeti i mišljenja su anonimni.

-c-