Aktivnosti Udruge 2020.

10. svibnja 2020.

Redovna aktivnost Udruge poremećena je pojavom korona virusa. Sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Hrvatske i Odluci Grada Pazina o postupanjima na području Grad Pazina a i općinama Pazinštine u cilju sprečavanja širenja korona virusa Udruga je prilagodila svoje redovne planske aktivnosti. Neposredni kontakti sa podružnicama a i umirovljenicima zamijenjeni su redovnim  telefonskim kontaktima i informacijama. Predsjednik i tajnica Udruge redovno su rješavali administrativna pitanja i pripremali  materijale za Javne pozive Grada Pazina i općina za financiranje programa rada Udruge u 2020. godini. Zahtjevi za sada su predani Gradu Pazinu i općinama koje su raspisale natječaje. Natječaje zbog novonastale situacije za sada nisu objavile općine Karojba, Cerovlje i Lupoglav. Administrativni poslovi i priprema materijala za Javni poziv za financiranje programa u svim osam podružnica   su vrlo zahtjevni i iziskuju detaljnu razradu godišnjeg programa aktivnosti u svakoj podružnici. Financiranje Udruge u ovoj godini za sada je od strane Grada i općina odgođeno. Financijska sredstva su limitirana sakupljenom članarinom od članova Udruge. Ta sredstva su mala i nedostatna, članarina je svega 40 kuna godišnje. Zato će Program aktivnosti bit  reduciran i prilagođen novonastaloj realnosti.

U proteklom razdoblju ove godine prije pojave koronavirusa podružnice su održale svoje skupštine. Materijali za godišnju skupštinu Udruge su pripremljeni, preuzeli su ih predsjednici podružnica. Godišnja skupština održat će se u vremenu kada se koronavirus povuče i kada bude omogućeno okupljanje većeg broja umirovljenika. U iščekivanju smo novih odluka Stožera Civilne zaštite prema kojima ćemo uskladiti naše daljnje aktivnosti. Slogan OSTANITE DOMA mijenjamo sa sloganom OSTANITE ODGOVORNI.

–c–