Izvještaj o radu Udruge 9. 4. 2019. – 12. 6. 2020.

17. srpnja 2020.

Temelj djelovanja naše Udruge je Strateški plan rada Udruge  usvojen za razdoblje 2015.-2020.,  te Program rada  za razdoblje 2018-2021.

Prva organizacija umirovljenika u Pazinu osnovana je 1951. godine i, kroz razne oblike organiziranja, bez prekida djeluje do danas, dakle 69 godina. Iduće godine bit će 70. godišnjica  osnivanja  koju ćemo, nadamo se, proslaviti u boljim okolnostima i na dostojan način.

Tijekom protekle godine djelatnost Udruge se odvijala organizacijski kroz 8 podružnica: Grad Pazin i 7 općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, te  kluba u Motovunu.

Pazinština ima cca  17.830 stanovnika i 4548 umirovljenika ( 25 % ), od toga 1991 muškaraca (43%), te 2557  žena (57%), a naša Udruga broji  700 članova ( 15 % ) od ukupnom broju umirovljenika.

U proteklih 5 godina broj umirovljenika se godišnje povećavao za cca 70 umirovljenika. Krajem prošle godine najniža prosječna mjesečna mirovina bila je u Općini Cerovlje 2.237,14 kn, zatim u Lupoglavu 2.629,14 kn, u Gračišću 2.713,93 kn, u Motovunu 2.403,68 kn, u Sv.Petru u Šumi 2.490,46 kn, u Tinjanu 2.432,80 kn, u  Karojbi 2.423,19 kn, a najviša u Pazinu 2.804,15 kn. Visina mirovina u zadnje tri godine stagnira, a kada znamo da oko 60 % naših umirovljenika ima mirovinu ispod 2.000 kuna, te da je u 2019. god. mirovina porasla za svega 3%,  materijalno-ekonomski položaj naše umirovljeničke populacije je potpuno jasan.

Krajem prošle godine  u Hrvatskoj je bilo 1.538,621 osiguranika  i  1.240,037  umirovljenika.

Omjer 1:1,24, jedan umirovljenik na 1,24 radnika je vrlo zabrinjavajući.

Prema podacima  za siječanj 2020. god.  prosječna mirovina bila je 2.506,89 kn, pri  čemu 70%  umirovljenika  ili njih 628 207 prima mirovinu ispod 2.807,00 kn mjesečno, a 259 523 korisnika, odnosno 20%,  umirovljenika je primalo mirovinu  u iznosu od 1.675,91kn mjesečno. Svaki dodatni komentar je suvišan. Prema europskim ekonomskim kriterijima naša umirovljenička populacija živi na pragu siromaštva koju je  Državni zavod za statistiku  utvrdio na 2.485,00 kn, što znači da  50% umirovljenika  ima prosječnu  mirovinu za samo 23 kn veću od linije siromaštva.

Ukoliko još dodamo da prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna plaća u RH iznosu od  6.457,00 kuna znači da prosječna mirovina od  2.807,00  kn  iznosi  svega  43%  prosječne plaće. To nas svrstava  na dno Europe jer su nam prosječne mirovine  najniže  u odnosu  na prosječne plaće.

Broj umirovljenika na Pazinštini od kraja 2013. do danas povećao se sa 4 440 na 4 548.

Naša  Udruga  danas broji oko 700 članova  i  u porastu je u svim podružnicama, osim  u Pazinu. Među umirovljeničkom  populacijom osjeća se apatija i umor  prema svim oblicima organiziranosti  u djelovanju u društvu, ali s određenim konkretnim akcijama koje se namjeravaju  provesti u idućem razdoblju nadamo se da ćemo taj trend  preokrenuti u pozitivnom smjeru.

Ukupni prihod Udruge u 2019. godini bilo je 57.200,01 kuna, od čega omjer prihoda od donacija i od članarina je u omjeru 50:50.

Iz našeg Programa rada za prošlu  godinu ostvarili smo slijedeće:

 1. Druženja i zabave

Tradicionalno je organizirano prednovogodišnje druženje u Pazinu, Tinjanu, Sv. Petru u Šumi i . Zabavne večeri povodom Međunarodnog dana žena u ožujku u Pazinu te podružnicama Tinjanu i Sv. Petru u Šumi  Motovunu. Članovi Udruge uključili su  se u druženja koja organizira Sindikat umirovljenika Pazina ( Sv. Nikola i Valentinovo ). U ova druženja odazvalo se cca 700 umirovljenika.

 1. Socijalno – humanitarne aktivnosti

Pred novogodišnje praznike sve su podružnice uključene u aktivnosti podjele prigodnih darova potrebitima zajedno s gradskim i općinskim strukturama, svaki ovisno o financijskim mogućnostima. Grad  Pazin je svim umirovljenicima  kojima mirovina ne prelazi 1.500,00 kuna isplatio jednokratnu novčanu pomoć  u iznosu od 200,00 kuna. Tu jednokratnu novčanu pomoć  je ostvarilo  72 korisnika, od čega  je 56 umirovljenika i 16 osoba bez prihoda  starijih od 65 godina. Nadalje uoči božićnih blagdana  podijeljeno je  85 paketa najugroženijim osobama  u pojedinačnoj vrijednosti od 150,00 kuna te 55 paketa pomoći  pojedinačne vrijednosti 120,00 kuna koji su od strane CZSS Pazin uručeni korisnicima  smještenim u ustanovama socijalne skrbi, organiziranom stanovanju, kao i članovima Poludnevnog boravka  za osobe  s intelektualnim teškoćama  Pazin te Poludnevnog boravka Pazin. Prigodne pakete podijelila je i   Općina Tinjan  koja je tom prilikom svim umirovljenicima i osobama starije životne dobi uručila 420 prigodnih paketa te posebno 10 paketa osobama sa socijalno-zdravstvenim problemima. Općina Motovun je također svim umirovljenicima podijelila  240 paketa u vrijednosti od 200,00 kuna te 35 paketa za najugroženije socijalne slučajeve  u iznosu od 150,00 kuna. Općina Karojba  je također svim umirovljenicima  podijelila prigodne pakete, a to je 320  poklon-pakete u vrijednosti od 50,00 kuna. Općina Sv. Petar u Šumi je također svim svojim umirovljenicima  podijelila 284 paketa  u vrijednosti od 200,00 kn.   To su učinile i ostale Općine Gračišće, Lupoglav i Cerovlje

 1. Zdravstveno – rekreativne aktivnosti

Redovno, svakog mjeseca, održavale su se preventivne aktivnosti u zdravstvu – mjerenje tlaka i šećera u krvi, a u listopadu i mjerenja sluha  Pazinu, Lupoglavu, Motovunu i Tinjanu. Tijekom travnja i listopada mjerenje tlaka i šećera u krvi održano je na 15 punktova, po svim podružnicama. Akcijama se odazvalo  preko 400 umirovljenika. Mjerenja su za umirovljenike besplatna. Ove aktivnosti provode patronažne sestre Doma zdravlja Pazin, djelatnici firme Bontech Research Co. Rijeka i naši volonteri. Organiziranje 10 dnevnog boravka u toplicama je redovita godišnja aktivnost. Uz povoljnije ugovorne uvjete u Istarskim Toplicama boravila  su 42 umirovljenika, u Banji Vrućici 60, te 8  korisnika po prvi puta  u termama Topusko.

 1. Radionice

Tokom 2019. godine nismo imali radionice  već smo svu svoju energiju i vrijeme upregnuli na  obnovu  novih prostora na adresi  Ul. Franine  i Jurine 8, a koje smo dobili na javnom natječaju od Grada Pazina. Naporima, prvenstveno  članova i dobrih ljudima, poglavito donatorima kojima još jednom  zahvaljujemo,  obnovljeni prostor svečano smo otvorili dana 14. 11.2019. godine  s time  da   smo već tada, a  i  našim programom odredili novi zadatak – navedeni prostor dijelom osposobiti za klub umirovljenika. Nadamo se da ćemo, usprkos poznatim izvanrednim okolnostima, to ostvariti do kraja ove godine  odnosno najkasnije do iduće  redovne skupštine.

 1. Izleti

Program realiziranih izleta u ovoj godini bio je bogat  i realizirano je slijedeće:

 • Posjet našim članova Udruzi umirovljenika Grada  Čakovca – posjetili dvorac Zrinski i  Mursko Središte  te izlet i druženje završili  plesom  i večerom, zajedno s domaćinima. Bilo  je vrlo lijepo i nezaboravno (1 dan-58 članova). Ove godine slijedi uzvratni susret, te ih očekujemo u terminu koji ćemo dogovoriti naknadno (kada se ispune uvjeti).
 • Posjet dolini rijeke Mrežnice, Karlovcu te Akvariju (jedan dan-56 članova).
 • U sklopu obilježavanja Dana starijih osoba posjetili smo IVS Butoniga, Hum, Brgudac i  Lanišće. Bio je to poludnevni izlet koji je završio večerom i zabavom (125 članova)

PodružnIca  Tinjan  je organizirala:

 • izlet u Kumrovec-Trakošćan-Veliko Trgovišće-Krapinu.
 • Posjet jesenskom Poljoprivrednom sajmu u Gudovcu, Bjelovar (1 dan-100 članova) zajedno  s Udrugom  Petar u Šumi te
 • uključivali su se i na izlete koje je organizirao SUH- Podružnica sindikata Pazin.
 1.  Sport i rekreacija

-Sudjelovali  smo na Sportskim  igrama MUH Primorsko-goranske  županije  u  Golubinjaku. Naši sudionici su  osvojili  2. mjesto u  briškuli –žene i 4. mjesto u pikadu –žene.

-Sa 8 umirovljenika sudjelovali smo na Sportskom susretu MUH Buzet – boćarski turnir Buzet-Kozari  i osvojili 4. mjesto u pikadu – žene.

-Sudjelovali smo na tradicionalnim  Sportskim susretima MUH Istarske županije u Puli sa 18 natjecatelja  te osvojili: 1. mjesto u  briškuli-muški, 3. mjesto u pikadu-žene(ekipno) i 2. mjesto u pikadu -žene pojedinačno.

Prigodom posjeta Poljoprivrednom sajmu u Gudovcu, već sukladno uspostavljenoj suradnji  između Općine Tinjan  i Općine Veliko Trojstvo, dogovoren  je uzvratni posjet umirovljenika Velikog Trojstva  Općini Tinjan, dana 19. listopada 2019. za vrijeme održavanja Međunarodnog sajma pršuta.  Delegacija naše Udruge od 3 člana prisustvovala je na godišnjoj skupštini Udruge u Velikom Trojstvu.

Ostale aktivnosti

Sudjelovali smo tijekom prošle godine na redovnoj skupštini Matice Hrvatske održane u Zagrebu.

Donesen je novi Statut MUH-a, međutim  do danas nisu razriješene prijepori oko odredaba  Statusa  u svezi osobnosti Podružnica koje nisu tretirane precizno u Statutu  pa je  od strane jedne županijske udruge (Međimurske) pokrenut spor pred tijelima EU. U tom dijelu smo aktivno sudjelovali jer  je  i stav naše Matice umirovljenika  Istarske županije na tom tragu

U proteklom izvještajnom razdoblju održali smo16 sjednica Izvršnog odbora, sudjelovali smo u radu naše Matice umirovljenika Istarske županije. Aktivno smo uključeni u zbivanja u Gradu Pazinu i svim općinama Pazinštine, posebno su aktivni predsjednici podružnica. Prisustvovali smo u aktivnostima Udruge antifašista  na obilježavanju značajnih povijesnih događaja naše sredine.

Pokrenuli smo  inicijativu za osnivanjem određenog tijela koje bi se bavilo socijalnom politikom, te je tijekom prošle godine osnovan pri Gradu Pazinu  Savjet  za socijalnu skrb i donesena  je Socijalna slika, karta,  te Program i  smjernice rada za narednom razdoblje.

Tijekom prošle godine aktivno smo, u suradnji  sa Podružnicom sindikata umirovljenika Pazina, u više navrata  imali susrete i prezentacije u svezi projekta izgradnje Doma za starije  osobe u Pazinu, što je za nas,  a i za Grad Pazin, jedna od prioritetnih  investicija  u razvoju Grada Pazina.

Sa zadovoljstvom možemo reći da navedeni objekt ide u realizaciju, te se početak radova  očekuje krajem 2020. godine.

Prema zadnjim informacija  u tijeku je izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije (izvedbeni projekt) , te sukladno tome  i  ishođenje građevne dozvole.

Do jeseni treba se ishoditi građevna dozvola i izvršiti odabir izvođača. Prema izjavama najodgovornijih, izvor  financiranja je  riješen .

Nadamo se i  radujemo se da ćemo već za iduću redovnu skupštinu  imati  objekt u punoj gradnji.

Koordiniranim aktivnostima sa Sindikatom umirovljenika Pazina  uspijevamo  postići neke rezultate u programiranim godišnjim aktivnostima. Koordinacija mora biti učinkovitija.

 

Na planu materijalnog pomaganja umirovljenicima činimo što je u našoj moći.

Nažalost to nije mnogo. Animiramo socijalne i ostale službe Grada i općina na socijalnom pomaganju najpotrebitijima. Mogu konstatirati da Grad i općine čine velike napore u razrješavanju socijalne problematike, u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima, izdvajaju se značajna financijska sredstva. Razumijevanje i pomoći su velike, ali su potrebe sve veće i problematika složenija.

Izborna godina za Sabor je tijekom ove godine, a lokalne i županijske skupštine iduće  godine. S obzirom na  izvanrednu situaciju izazvanu  korona virusom, nadamo se da će pobijediti razum.

Ne trebaju nam stranačka  nadmudrivanja, prepucavanja i obećanja.

Umirovljenička populacija u Hrvatskoj je podijeljena na preko 20-ak asocijacija (stranaka, udruga, sindikata) i u ovakvoj situaciji skoro izvanrednog stanja treba svojim pristupom  na  jedinstvenoj  platformi  biti ona  snaga koja  će sve političke opcije   usmjeriti  na prevladavanje krize i pokretanje novog ekonomskog ciklusa usmjerenog na razvoj i puno zaposlenost, prvenstveno usmjereno na svoje snage, ne uvoz.  Ovako razjedinjeni  plodan smo teren za nejedinstvo i razne trgovce idejama i obećanjima. Matica umirovljenika Hrvatske, kao vanstranačka organizacija, drži se odluke da se neće politički opredijeliti, već će kao organizacija civilnog društva zastupati interese umirovljeničke populacije. Tako će i naša Udruga surađivati s gradskim i općinskim vlastima i strankama,  bez obzira na političku opciju, ako nam ta opcija garantira poboljšanje uvjeta života nas umirovljenika i starijih osoba. Pri tome moramo biti aktivni i analitički ocjenjivati  kakve realne programe te stranke nude za bolji život i status umirovljenika, vodeći računa o do sada realiziranim aktivnostima i učincima postignutim prema umirovljenicima i ljudima treće životne dobi.