Kontakti

Gradska udruga umirovljenika Pazin
Šetalište Pazinske gimnazije 1
HR-52000 Pazin

Telefon/Faks:
052 / 622 715

e-mail:
guupazin@gmail.com

Podružnice:

CEROVLJE
Tomašić Ondina, predsjednica – tel: 684 273

GRAČIŠĆE
Merleta  Ljubomir, predsjednik – mob: 095 520 5745

LUPOGLAV
Murić Dragan, predsjednik – mob: 099 678 5804

KAROJBA
Jugovac Josip, predsjednik – mob: 091 541 1624

MOTOVUN
Pergar Livija, predsjednica – mob: 091 798 2204

PAZIN
Kalac Mirko, predsjednik – mob: 091 580 1135

Sv. PETAR u ŠUMI
Bratulić Mario – mob: 091 798 2204

TINJAN
Antolović Vlado – mob: 091 511 9141