Novo financijsko opterećenje umirovljenika

12. listopada 2018.

Odlukom o primjeni novog načina obračuna zbrinjavanja komunalnog otpada, primjenjivoj od sredine ove godine komunalna organizacija Usluga Pazin, osjetno je povećala cijenu ove uslužne aktivnosti. Posebno su te cijene uzbudile i revoltirale umirovljeničku populaciju naše sredine. Na sjednici Izvršnog odbora održanoj 13. 7. 2018. zaključeno je da se Gradu Pazinu i poduzeću Usluga Pazin uputi zahtjev za preispitivanje navedene Odluke i novi cjenik prilagodi mogućnostima plaćanja korisnika – umirovljenika i njihovih obitelji. Zahtjev prilažemo u cijelosti:

 

UDRUGA UMIROVLJENIKA PAZINŠTINE
Ulica Franine i Jurine 5a
Pazin, 19.7.2018.

GRAD PAZIN
Gradonačelnik Renato Krulčić

Predmet: Primjedbe na novi sustav zbrinjavanja komunalnog otpada

Udruga umirovljenika Pazinštine, sukladno zaključku donesenom na sjednici Izvršnog odbora održanoj 13.7.o.g., obraća Vam se sa zahtjevom da se preispita Odluka o primjeni novog načina obračuna zbrinjavanja komunalnog otpada kojom se omogućava komunalnoj organizaciji Usluga Pazin enormno poskupljenje usluge zbrinjavanja otpada.

Smatramo da je cjenik usluge neprihvatljiv i nerealan za umirovljeničku populaciju Pazinštine, nerealno koncipiran i u konačnoj varijanti poskupljenje korisnicima usluge od preko 300 posto zalazi u socijalnu problematiku stanovništva. Umirovljenička populacija Pazinštine broji oko 4500 umirovljenika, prosječna mjesečna mirovina je krajem prošle godine iznosila 2.271,00 kn, a oko 60% umirovljenika prima mjesečne mirovine manje od 2.000,00 kn. U prošloj godini mirovina je povećana za 2,75 %, a zadnja korekcija mirovine iznosila je svega 0,96%. Zbog toga povećanje usluge odvoza komunalnog otpada od čak preko 300% zasigurno je financijski šok, na to povećanje korisnik ne može utjecati i sigurno nije realno, nije prihvatljivo i negativne socijalne posljedice bit će poražavajuće. Zato predlažemo:

  1. Detaljno preispitajte i korisnicima prezentirajte kalkulaciju cijene mjesečnog terećenja korisnika – domaćinstva.
  2. Korisnicima omogućite da mogu odabrati spremnike volumena od 50 litara naviše svakako vodeći računa o broju članova u domaćinstvu.

Molimo Vas da naše primjedbe realno ocijenite, donesete realne elemente Odluke i realni cjenik usluge koji će se bazirati na stvarno predanim količinama otpada, a ne na nekim imaginarnim količinama.

Normalno je da se izvrše neke korekcije dosadašnje cijene, ali ovako veliko  povećanja cijena je neprihvatljivo i financijski je šok za našu populaciju. U slučaju nemijenjanja elemenata cjenika i nesmanjivanja ukupne  cijene usluge, mislimo da će kod stanovništva imati nesagledive negativne posljedice.

Sada čist okoliš i čista Pazinština mogla bi se pretvoriti u neželjeno smetlište.

Mi umirovljenici upozoravamo na to i za buduće negativnosti, kojih će sigurno biti ako se naše primjedbe ne uvaže, ne možemo biti odgovorni.

Zahvaljujemo na razumijevanju i pozdravljamo Vas!

 

Dostaviti:
Na znanje:  USLUGA d.o.o.

Predsjednik Udruge
Damir Črnja