O nama

pazinGradska udruga umirovljenika Pazin djeluje na području Grada Pazina i 7 općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan. To je prostor središnje Istre, prostire se na 550 km2 i u 650 naselja, sela i zaseoka živi oko 17.849 stanovnika. To područje bivše Pazinštine danas ima 4.450 umirovljenika. Grad i svaka općina imaju svoju podružnicu umirovljenika, ukupno u Udrugu učlanjeno je oko 750 umirovljenika. Kroz Udrugu i organizirane umirovljeničke asocijacije (Sindikat umirovljenika i Hrvatsku stranku umirovljenika) na Pazinštini aktivno je oko 1.000 umirovljenika.

Po broju umirovljenika i starijih osoba u odnosu na ukupno stanovništvo Pazinština ima najnepovoljniji odnos u Istri, privredno i po standardu je najsiromašnija. Pazinština nema doma za starije osobe, a vaninstitucionalna pomoć starijima je u povojima.

U Gradu Pazinu i općini Motovun djeluje Klub umirovljenika, a u Gradu Pazinu djeluje Dnevni boravak i pomoć starijim osobama. Provoditelj programa Dnevnog boravka je Gradsko društvo Crvenog križa Pazin koji pokriva grad Pazin i 7 općina Pazinštine i općinu Žminj. Programom je obuhvaćeno 125 korisnika.

Polazeći od navedenog stanja, Udruga sa umirovljeničkim asocijacima pokrenula je izradu projekta SENIOR STAR, projekta koji će omogućiti starijima i umirovljeničkoj populaciji jedan kvalitetniji, humaniji i sadašnjem trenutku dostupniji život u svojim domovima. Način života umirovljenika i njihovih obitelji bit će dostojanstveniji, socijalno prihvatljiviji i u projektu će, kad on saživi, novčano participirati svi korisnici prema svojim materijalnim mogućnostima.

Grad Pazin, sve općine Pazinštine i LAG Središnja Istra, podržale su našu inicijativu i potpomogle da koncipiramo projekt i prijavimo ga Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva. Projekt je prihvaćen i njegovu realizaciju prema akcijskom planu obavit ćemo tijekom 2015. godine. Grad Pazin je partner u Projektu.

Kroz projekt SENIOR STAR mobilizirat ćemo umirovljeničku populaciji i osposobiti potreban broj volontera koji će svojom daljnjom aktivnošću pomoći da on postane u konačnici financijski samoodrživ, ne samo životna potreba, nego i način rješavanja životnih pitanja naše populacije.

Organi Udruge