Organi Udruge

Prema važećem Statutu (novi Statut je u izradi i mora biti usklađen sa novim Zakonom o udrugama do 1. 10. 2015.) organi Udruge su:

1. Skupština (30 članova)

2. Izvršni odbor (11 članova):
Antolović Zoran (Pazin), Antolović Vlado (Tinjan), Zgrablić Franko (Sv. Petar u Šumi), Cerovac Vinko (Pazin), Jugovac Josip (Karojba), Kalac Mirko (Pazin), Matijašić Vilma (Pazin), Merleta Ljubomir (Gračišće), Ravnić Radojka (Lupoglav), Pergar Livija (Motovun) i Tomašić Ondina (Cerovlje).

3. Nadzorni odbor: Krulčić Franjo, Juričić Jordan i Ujčić Zora

4. Predsjednik: Vinko Cerovac

5. Podpredsjednik: Antolović Zoran

6. Tajnica: Dobrila Marija