Održan tečaj informatike

20. studenoga 2018.

U suradnji sa Gradskom knjižnicom Pazin, organiziran je tečaj informatike. Tečaj je pohađalo 7 polaznika ( toliki je kapacitet radionice ). Tečaj je za naše članove  besplatan, a tečaj održava volonterski informatičar Zoran. Nakon održanog tečaja svi oni ustrajni kod polaženja tečaja,a savladali su potrebna početna  znanja o informatici  dobiju i diplomu. Idući tečaj o informatici organizirat ćemo na proljeće 2019. godine.