Održana godišnja skupština Udruge

5. svibnja 2021.

Udruga umirovljenika Pazinštine održala je 29.04.2021. godišnju redovnu, zbog epidemioloških mjera dopisnu skupštinu. Dopisnom radu skupštine održalo se svih 32 člana. Pored prihvaćenog godišnjeg financijskog poslovanja u 2020. godini i financijskog plana za 2021. godinu, skupština je prihvatila Izvještaj o radu Udruge od 30.03.2020. – 31.03.2021. i donijela Program rada za 2021. godinu. Izvještaj donosimo u cijelosti u nastavku.

 

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE

30. 3. 2020. – 30. 3. 2021.

Temelj djelovanja naše Udruge je Strateški plan rada Udruge  usvojen 2015. godine

za razdoblje 2015.-2021.,  te Program rada  za razdoblje 2018.-2021.

Godišnji program donosi se na svakoj redovnoj sjednici Skupštine.

Istovremeno naša je aktivnost usklađena s programom rada Matice umirovljenika Hrvatske, čija smo članica i mi. Matica umirovljenika Hrvatske osnovana je 1946. godine, odnosno prije74 godine i  neprekidno djeluje do današnjih dana.  Danas ima oko 280 000 članova organiziranih u 380 udruga sa preko 800 podružnica i klubova.

Prva organizacija umirovljenika u Pazinu osnovana je 1951. godine i, kroz razne oblike organiziranja, bez prekida djeluje do danas, dakle 69 godina. Ove godine je jubilarna 70. godišnjica koju ćemo obilježiti radno, sukladno danim epidemiološkim uvjetima na prigodan način, a nadajući se da ćemo  istu proslaviti  naknadno u boljim okolnostima i na dostojan način.

Danas se djelatnost Udruge odvija organizacijski kroz 8 podružnica: Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.

Pazinština ima cca  17 830 stanovnika i 4 598 korisnika mirovine (47 više nego prethodne godine)  što čini  25 % populacije. Od toga je 2 030 muškaraca (44%) i 2 565  žena (56%), a naša Udruga broji  oko 700 članova (15 %) od ukupnog broja umirovljenika.

U proteklih 5 godina broj umirovljenika se godišnje povećavao za cca 50 umirovljenika. Krajem prošle godine najniža prosječna mjesečna mirovina bila je u Općini Cerovlje 2.327,22 kn, zatim u Lupoglavu 2.732,60 kn, u Gračišću 2.785,15 kn, u Motovunu 2.469,30 kn, u Sv. Petru u Šumi 2.578,66 kn, u Tinjanu 2.518,31 kn, u  Karojbi 2.476,19 kn, a najviša u Pazinu 2.873,73 kn. Visina mirovina u zadnje tri godine stagnira, a kada znamo da oko 60 % naših umirovljenika ima mirovinu ispod 2.000 kuna, te da je u 2020. god. mirovina porasla za svega 3%,  materijalno-ekonomski položaj naše umirovljeničke populacije je potpuno jasan.

Krajem prošle godine  u Hrvatskoj je bilo 1 536 300 osiguranika  i  1 241 085  umirovljenika. Omjer 1:1,24, jedan umirovljenik na 1,24 radnika je vrlo zabrinjavajući. Prema podacima  za siječanj 2021. god.  prosječna mirovina bila je 2.566,95 kn, a starosna je krajem godine iznosila 2.878,72 kn pri  čemu 70%  umirovljenika, ili njih 824 387, prima mirovinu ispod 2.878,72 kn mjesečno, a 267 705 korisnika, odnosno 20%,  umirovljenika je primalo mirovinu  u iznosu od 1.724,75 kn mjesečno. Svaki dodatni komentar je suvišan. Prema europskim ekonomskim kriterijima naša umirovljenička populacija živi na pragu siromaštva koju je  Državni zavod za statistiku  utvrdio na 2.710,00 kn, što znači da  32% umirovljenika  ima prosječnu  mirovinu samo za 140,00 kn veću od linije siromaštva.

Ukoliko još dodamo da, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna plaća u RH iznosi  6.863,00 kuna znači da prosječna mirovina od  2.878,72  kn  iznosi  svega  42%  prosječne plaće. To nas svrstava  na dno Europe jer su nam prosječne mirovine  najniže  u odnosu  na prosječne plaće.

Broj umirovljenika na Pazinštini od kraja 2013. do danas povećao se sa 4 440 na 4 598. Naša  Udruga  danas broji oko 700 članova. Među umirovljeničkom  populacijom osjeća se apatija i umor  prema svim oblicima organiziranosti  u djelovanju u društvu, ali s određenim konkretnim akcijama koje se namjeravaju  provesti u idućem razdoblju nadamo se da ćemo taj trend  preokrenuti u pozitivnom smjeru.

Ukupni prihod Udruge u 2020. godini bilo je 41.104,01 kuna, od čega omjer prihoda od donacija i od članarina je u omjeru 50:50.

Iz našeg Programa rada za prošlu  godinu ostvarili smo slijedeće:

  1. Druženja i zabave

Tradicionalno je organizirano prednovogodišnje druženje u Pazinu, Tinjanu, Sv. Petru u Šumi. Zabavne večeri povodom Međunarodnog dana žena u ožujku u Pazinu te podružnicama Tinjanu, Sv. Petru u Šumi i Motovunu. Nakon toga, zbog poznatih razloga (epidemija Covid-a 19), nikakvih daljnjih zabava nije bilo, niti su se mogla planirati  nikakvih druženja ili  izleti (bio je planiran izlet u Sloveniju –Piran, Portorož, ali je isti morao biti otkazan). Morali smo otkazati i uzvratni susret  s Udrugom umirovljenika iz Čakovca koji smo bili planirali za rujan 2020. god .

  1. Socijalno – humanitarne aktivnosti

Pred novogodišnje praznike sve su podružnice uključene u aktivnosti podjele prigodnih darova potrebitima zajedno s gradskim i općinskim strukturama, svaki ovisno o financijskim mogućnostima. Grad  Pazin je svim umirovljenicima  kojima mirovina ne prelazi 1.500,00 kuna isplatio jednokratnu novčanu pomoć  u iznosu od 200,00 kuna. Tu jednokratnu novčanu pomoć  je ostvarilo  72 korisnika, od čega  je 56 umirovljenika i 16 osoba bez prihoda  starijih od 65 godina. Nadalje uoči božićnih blagdana  podijeljeno je  85 paketa najugroženijim osobama  u pojedinačnoj vrijednosti od 150,00 kuna te 55 paketa pomoći  pojedinačne vrijednosti 120,00 kuna koji su od strane CZSS Pazin uručeni korisnicima  smještenim u ustanovama socijalne skrbi, organiziranom stanovanju, kao i članovima Poludnevnog boravka  za osobe  s intelektualnim teškoćama  Pazin te Poludnevnog boravka Pazin. Prigodne pakete podijelila je i  Općina Tinjan  koja je tom prilikom svim umirovljenicima i osobama starije životne dobi uručila 420 prigodnih paketa te posebno 10 paketa osobama sa socijalno-zdravstvenim problemima. Općina Motovun je svim umirovljenicima podijelila  240 paketa u vrijednosti od 200,00 kuna te 35 paketa za najugroženije socijalne slučajeve  u iznosu od 150,00 kuna. Općina Karojba  je svim umirovljenicima  podijelila prigodne pakete, a to je 320  poklon-pakete u vrijednosti od 50,00 kuna. Općina Sv. Petar u Šumi je također svim svojim umirovljenicima  podijelila 284 paketa  u vrijednosti od 200,00 kn.   To su učinile i sve ostale lokalne zajednice  kao Općina Gračišće, Općina Lupoglav i Općina  Cerovlje. Posjetili smo Dom za odrasle u Brkaču i uručili im prigodne poklone.

Nakon katastrofalnog potresa na području Banije, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa, organizirali smo prikupljanje humanitarne pomoći (hrana, odjeća) za postradalo stanovništvo. Pojedine podružnice su i samostalno organizirale humanitarne akcije.

  1. Zdravstveno – rekreativne aktivnosti

Naše aktivnosti  u zdravstvu – mjerenje tlaka i šećera u krvi, a u listopadu i mjerenja po podružnicama, otkazane su. U Pazinu je održano  mjerenje samo u 1., 2., 9. i 10. mjesecu. Isto tako naša tradicionalna aktivnost organiziranja 10-dnevnog boravka  u Banji Vrućici  je otkazana. Tijekom veljače 2020. god. smo uspjeli organizirati boravak u Istarskim  Toplicama za naše članove ( 42 umirovljenika) i u Topuskom (8 umirovljenika), a početkom 2021. god. u  Istarskim Toplica za 5 članova i, po prvi puta, u Talasoterapiji u Crikvenici za 9 članova.

Sa prijevozničkom tvrtkom “Danijel Travel“ sklopili smo tijekom listopada 2020. god. Ugovor o prijevozu naših članova na relaciji  Pazin-žminj –Opća bolnica Pula i natrag, a za sve one koji nemaju mogućnost vlastitog prijevoza na specijalistički pregled. Međutim, taj pokušaj organiziranja prijevoza nije bio uspješan, jednostavno iz razloga što nije moguće osigurati da više korisnika budu određenog termina naručeno u Opću Bolnicu Pula što takav prijevoz onda čini neisplativim za korisnike prijevoza i za davatelja usluge.

  1. Radionice

Tijekom prethodne godine održali smo radionicu za informatičko opismenjavanje naših članova. Navedenu edukaciju  smo održali u našim prostorima tijekom listopada 2020. godine, a sudjelovalo je petero naših članova.  Ostale planirane radionice nismo realizirali.

Nadamo se da ćemo, usprkos poznatim izvanrednim okolnostima,  i tijekom ove godine moći to ostvariti u nekim normalnijim uvjetima.

  1. Izleti

Svi planirani izleti morali su biti otkazani osim jednog koji smo organizirali zajedno sa Sindikatom umirovljenika Podružnicom Pazin 8. 8. 2020. Radilo se o kružnom putovanju autobusom i brodom istočnom obalom Istre (Rt Kamenjak, Medulin, OPG Pekica), a sudjelovalo je 60 umirovljenika.

  1.  Sport i rekreacija

Zbog epidemiološke situacije sve su aktivnosti obustavljene, pa stoga i redoviti sportski susreti – Sportske  igre MUH Primorsko-goranske  županije  u  Golubinjaku, Sportski susreti MUH Buzet – boćarski turnir Buzet-Kozari  i tradicionalni Sportski susreti MUH Istarske županije u Puli. Naš pokušaj organiziranja turnira u boćanju parova i kartanju  svih naših  podružnica Udruge umirovljenika Pazinštinu zakazan za 24. 10. 2020. i koji je u potpunosti bio organiziran, također je u zadnjem trenutku  morao biti otkazan. Nadamo se da ćemo isti moći održati u normalnim okolnostima tijekom ove godine.

Ostale aktivnosti

Tijekom prošle godine sudjelovali smo na redovnoj skupštini Matice Hrvatske Istarske Županije održane 19. lipnja 2020. u Pazinu.  Na Skupštini  Matice umirovljenika Hrvatske u Zagrebu nismo sudjelovali zbog epidemioloških razloga.

U proteklom izvještajnom razdoblju održali smo 6 sjednica Izvršnog odbora. Aktivno smo uključeni u zbivanja u Gradu Pazinu i svim općinama Pazinštine, posebno su aktivni predsjednici podružnica. Prisustvovali smo u aktivnostima Udruge antifašista  na obilježavanju značajnih povijesnih događaja naše sredine.

Tijekom prošle godine aktivno smo, u suradnji sa Sindikata umirovljenika Podružnicom Pazin, u više navrata  imali susrete i prezentacije u svezi projekta izgradnje Doma za starije  osobe u Pazinu, što je za nas,  a i za Grad Pazin, jedna od prioritetnih  investicija  u razvoju Grada Pazina.

Sa zadovoljstvom možemo reći da navedeni objekt ide u realizaciju  tijekom ove godine te se početak radova  očekuje krajem travnja 2021. godine. Kamen temeljac položen je 22.04.2021.

Koordiniranim aktivnostima sa Sindikatom umirovljenika Pazina  uspijevamo  postići neke rezultate u programiranim godišnjim aktivnostima. Koordinacija bi trebala biti učinkovitija.

Na planu materijalnog pomaganja umirovljenicima činimo što je u našoj moći. Nažalost to nije mnogo. Animiramo socijalne i ostale službe Grada i općina na socijalnom pomaganju najpotrebitijima. Možemo konstatirati da Grad i općine čine velike napore u razrješavanju socijalne problematike, u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima, izdvajaju se značajna financijska sredstva. Razumijevanje i pomoći su velike, ali su potrebe sve veće i problematika složenija.

 

Umirovljenička populacija u Hrvatskoj je podijeljena na preko 20-ak asocijacija (stranaka, udruga, sindikata) i u ovakvoj situaciji skoro izvanrednog stanja treba svojim pristupom  na  jedinstvenoj  platformi  biti ona  snaga koja  će sve političke opcije   usmjeriti  na prevladavanje krize i pokretanje novog ekonomskog ciklusa usmjerenog na razvoj i puno zaposlenost, prvenstveno usmjereno na svoje snage, ne uvoz.  Ovako razjedinjeni  plodan smo teren za nejedinstvo i razne trgovce idejama i obećanjima. Ovo je inače zborna godina za  lokalne zajednice i županije (svibanj). Matica umirovljenika Hrvatske, kao vanstranačka organizacija, drži se odluke da se neće politički opredijeliti već će, kao organizacija civilnog društva, zastupati interese umirovljeničke populacije. Tako će i naša Udruga surađivati s gradskim i općinskim vlastima i strankama,  bez obzira na političku opciju ako ta opcija garantira poboljšanje uvjeta života nas umirovljenika i starijih osoba. Pri tome moramo biti aktivni i analitički ocjenjivati  kakve realne programe te stranke nude za bolji život i status umirovljenika, vodeći računa o do sada realiziranim aktivnostima i učincima postignutim prema umirovljenicima i ljudima treće životne dobi.

Postavljanje kamena temeljca Doma za starije osobe