Održana radionica za socijalne usluge u sklopu projekta Senior Star

28. listopada 2015.

U Klubu umirovljenika u Spomen domu u Pazinu održana je 27. i 28. listopada radionica za socijalne usluge u sklopu projekta Senior Star. To je  još jedna od obaveza koje proizlaze iz tog projekta u kojem je partner Grad Pazin, a nositelj Gradska udruga umirovljenika Pazina i za koji je iz sredstva EU kroz Europski socijalni fond odobreno 195.624,00 kuna bespovratnih sredstava. Projekt traje godinu dana i završava  28. prosinca 2015. godine.

Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju civilnog društva za neposredan rad na provedbi projekata socijalnog uključivanja posebno prilagođenih lokalnim potrebama. Svrha projekta je osnažiti kapacitete Udruge za pružanje socijalnih usluga za stare i nemoćne osobe uz pomoć volontera. U projektu se ostvaruje partnerstvo između Udruge, Grada Pazina i općina Pazinštine.

Na edukaciji su uz one članove Udruge koji su prošli edukaciju za manegemnt volontera bili i predstavnici podružnica kroz koje Udruga djeluje te neki članovi Izvršnog odbora Udruge te David Cerovac, voditelj projekta Senior Star. Prvi dan je Vinko Cerovac, predsjednik Gradske udruge umirovljenika  predstavio Udrugu i učesnike radionice dok je David Cerovac informirao o projektu i svim dosadašnjim aktivnostima. Selvina Benić, kao jedna od onih članica koje su prošle edukaciju o manegementu volontera, je govorila o pojmu i značaju volontiranja, zakonskom okviru volontiranja te o pravima i obavezama volontera s tim da je to odrađeno uz aktivno sudjelovanja sudionika radionice.

Drugi dan su Marijana Krbavac Žulić, ravateljica Gradskog društva Crvenog križa Pazina i Radenko Vadanjel iz Dnevnog boravka u Pazinu gdje se provodi projekt organiziranih aktivnosti za starije oosbe kao i program pomoći u kući širom Pazinštine govorili o tome što se radi i kako se financiraju te o aktivnostima volontera. Na tom je predstavljanju primjera dobre prakse bila i Sanja Selar, viša referentica za socijalnu skrb i zdravstvo u pazinskoj gradskoj upravi. David Cerovac je iznio podatke o procjenama potreba umirovljeničke populacije koji su sačinjeni u suradnji s općinama i Gradom Pazinom. Na Pazinštini, po tim podacima iz lipnja ove godine, ima 345 samačkih domaćinstava od čega su 84 osobe zainteresirane za pomoć u kući, a jedna osoba je čekala na smještaj u dom. Ima zainteresiranih za prijevoz, a ima i volontera koji su voljni uključiti se u projekt. Treba jačati druženja- poručeno je s terena kao aktivnost važnu za tu populaciju. Selvina Benić je u interakciji s polaznicima edukacije odradila plan pronalaženja volontera te zahvalu i nagrađivannje volontera. Vinko Cerovac je predstavio javni poziv Udruge za pronalaženje volontera koji se do kraja studenog 2015. godine mogu javiti predsjednicima podružnica.

Naredna aktivnost iz projekta Senior Star je izrada Informatora na čemu će se raditi naredni mjesec.

Selvina Benić

radionica-volonteri