Pravna klinika

4. studenoga 2022.

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci i naša Udruga sklopili su Sporazum o suradnji. Program suradnje zove se Pravna klinika. U aktivnosti Pravne klinike pod nadzorom stručnih pravnih suradnika i nastavnika – pravnih mentora studenti završnih godina prava, pružati će besplatnu primarnu pravnu pomoć zainteresiranim umirovljenicima Pazinštine.

Primarna upravna pomoć realizira se kroz Projekt “Praxis Iuris” – putem primarne pravne pomoći i stručne prakse na Pravnom fakultetu u Rijeci. Stručna praksa pružati će se u neposrednom kontaktu i kroz individualni razgovor sa zainteresiranim umirovljenikom. Kroz pravnu pomoć Klinika će dati opće pravne informacije, pravne savjete i ostale oblike pravne pomoći u okviru Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Na prvom sastanku delegacije studenata Pravnog fakulteta i mentora sa predstavnicima Udruge, predstavnicom udruge iz Buzeta i predstavnicom Grada Pazina održanom u našim radnim prostorima, predstavljen je navedeni Projekt i dogovorena je daljnja suradnja i potrebne aktivnosti kako bi Projekt saživio. U programu aktivnosti tijekom ove godine dogovorene su dvije radionice Pravne klinike i nastavak aktivnosti u idućoj 2023. godini.

U cilju što kvalitetnije suradnje dogovorena je i prezentacija aktivnosti i problematika naše Udruge studentima Pravnog fakulteta u Rijeci. Prezentaciju je održao ovih dana, pred stotinjak studenata i mentora, predsjednik Udruge Damir Črnja diplomirani pravnik. Koordinacija i suradnja ovime je kvalitetno uspostavljena, a Projekt će dati dobre obostrane koristi, posebno našim umirovljenicima.

Ovakovom suradnjom naši umirovljenici bit će u mogućnosti dobiti “pro bono” (bez naknade) primarnu pravnu pomoć oko pravnih pitanja u ostvarivanju i zaštiti svojih prava. Zainteresirani umirovljenici mogu se obratiti u prostore Udruge, utorkom i petkom od 10 do 11 sati, uz prethodnu najavu i dogovor na telefon 052 622 465.

-c-