Program rada Udruge u 2019. godini

28. travnja 2019.

Gradska udruga umirovljenika Pazin organizirana je  po podružnicama umirovljenika u Gradu Pazinu i općinama: Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu.

Tijekom 2019. godine provodit će aktivnosti iz Strateškog plana Udruge 2015. – 2020.

Te aktivnosti  bit će usmjerene na:

 1. Pojačati rad na učlanjivanju novih umirovljenika u Udrugu i njihovom jačem aktivnom uključivanju u realizaciju naših programa.
 2. Aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaju umirovljenika (ugovori s trgovinama, ugostiteljima, transportnim organizacijama, organizacijama u kulturi i sportu- popusti ,niže cijene i slično).
 3. Aktivnosti u sektoru socijale i zdravstva: suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, Crvenim križem (Dnevni boravak), Domom zdravlja (mjerenje tlaka i šećera u krvi, kontrola sluha, predavanja o zdravlju i prehrani, te organizirani boravak u toplicama), Društvom tjelesnih invalida Grada Pazina.
 4. Sudjelovati u kulturnim, sportskim i zabavnim programima umirovljenika Pazina i Pazinštine (sportske igre u Buzetu i Puli, druženja za Novu godinu, Dan žena, Valentinovo, Dan starijih osoba ).
 5. Organizirati sadržajne izlete, dostupne svim kategorijama umirovljenika (jednodnevne, sponzorirane, izlete po Istri, višednevne izlete).
 6. Aktivno sudjelovati u radu LAG-a – Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“.
 7.  Kroz  strukture odlučivanja u Gradu Pazinu i općinama Pazinštine intenzivirati aktivnosti na izgradnji doma za umirovljenike, institucije koja je ušla u Strategiju razvoja Pazina do 2020. godine.
 8. Pokrenuti Klub umirovljenika Pazinštine u novom prostoru koji bi u narednom razdoblju bio centar aktivnosti  kroz  organizaciju  radionica, tribina  edukacijskih  programa, sportskih sadržaja i slično.
 9. Nastaviti stručnu i tehničku pomoć umirovljenicima koji primaju talijanske mirovine.
 10. Razvijati prijateljsku suradnju s umirovljenicima općine Izola, zatim s umirovljenicima iz Velikog Trojstva koju je otpočela Podružnica Tinjan te s Udrugom umirovljenika iz Čakovca koju smo započeli ove godine i sličnim udrugama sukladno financijskim mogućnostima.
 11. Participirati u radu Matice umirovljenika Hrvatske i Matice umirovljenika naše županije.
  Istovremeno koordinirati  intenzivirati aktivnosti oko zajedničkih interesa sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske Podružnicom  Pazin i Hrvatskom strankom umirovljenika Pazin, Udrugom antifašista Pazinštine, Udrugom branitelja Pazinštine,  kao i drugim asocijacijama koje podupiru naše aktivnosti i voljne su sa nama surađivati.
 12. Razviti kvalitetnu suradnju s Udruženjem obrtnika Pazin.
 13. Nastaviti dosadašnju dobru suradnju sa rukovodnim i stručnim službama Grada Pazina i svih sedam općina Pazinštine.

Pazin, ožujak 2019.

Predsjednik
Damir Črnja