Program rada Udruge u 2023. godini

9. lipnja 2023.
 1. Jačanje rada na učlanjivanju novih umirovljenika u Udrugu i njihovom jačem aktivnom   uključivanju u realizaciju naših programa
 2. Aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaju umirovljenika (ugovori s trgovinama, ugostiteljima, transportnim organizacijama, organizacijama u kulturi i sportu – popusti, niže cijene i slično)
 3. Aktivnosti u sektoru socijale i zdravstva: suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, Crvenim križem (Dnevni boravak), Domom zdravlja (mjerenje tlaka i šećera u krvi, kontrola sluha, predavanja o zdravlju i prehrani, te organizirani boravak u toplicama), Društvom tjelesnih invalida Grada Pazina, Likovnom Galerijom Pazin. Knjižnicom Pazin, te Pravnom kliniikom Rijeka.
 4. Sudjelovati u kulturnim, sportskim i zabavnim programima umirovljenika Pazina i Pazinštine (sportske igre u Buzetu, Puli, Golubinjaku  sportskim  igrama Primorsko-goranske županije  u Delnicama ,  druženja za  Valentinovo,  Dan žena, Dan starijih osoba, Novu godinu…
 5. Organizirati sadržajne izlete, dostupne svim kategorijama umirovljenika (jednodnevne, sponzorirane , izlete po Istri, višednevne izlete).
 6. Aktivno sudjelovati u radu LAG-a – Lokalnoj akcijskoj grupi „Središnja Istra“.
 7. Kroz strukture odlučivanja u Gradu Pazinu i općinama Pazinštine aktivno sudjelovati u izradi kriterija za  korištenja  Doma za starije osobe, odnosno programa poludnevnog boravka koji treba početi sa radom krajem 2023.g
 8. Pokrenuti aktivnosti i kroz Klub umirovljenika Pazinštine  u  novom prostoru koji bi trebao Grad Pazin osigurati kako bi bio centar aktivnosti  kroz organizaciju radionica i slično.
 9. Tijekom svibnja do zaključno prosinca 2023.godine održati u našim prostorijama   odnosno otvorenim terenima  sportski susrete  podružnica u kartanju – briškuli i trešeti, te  boćanju.
 10. Održati u našim prostorima po jednu radionicu vezano za  informatičku edukaciju ,i tečaj engleskog jezika.
 11. Nastaviti stručnu i tehničku pomoć umirovljenicima koji primaju talijanske mirovine.
 12. Razvijati prijateljsku suradnju s umirovljenicima Općine   Veliko  Trojstvo, Grada Čakovca, grada Delnica i drugim općinama sukladno financijskim mogućnostima.
 13. Participirati u radu Matice umirovljenika Hrvatske i Matice umirovljenika naše županije. Istovremeno koordinirati i  intenzivirati aktivnosti oko zajedničkih interesa sa Sindikatom  umirovljenika Pazina i Hrvatskom strankom umirovljenika Pazin, Udrugom antifašista Pazinštine, Udrugom branitelja Pazinštine, Udruženjem obrtnika  Pazin,Društvom tjelesnih invalida Pazin. Pravnim Fakultetom u Rijeci , kao i drugim asocijacijama  koje podupiru naše aktivnosti i voljne su s nama surađivati.
 14. Nastaviti dosadašnju dobru suradnju s rukovodnim i stručnim službama Grada Pazina te stručnim službama u općinama Pazinštine.
 15. Poraditi na poboljšanju aktivnosti  podružnica  na način da ih se motivira  za  bolji rad na terenu  sa članstvom , odnosno Izvršnim  odborom kao operativnim tijelom.