Program rada

Gradska udruga umirovljenika Pazin organizirana po podružnicama umirovljenika u gradu Pazinu i općinama Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu, tijekom 2015. godine provodit će mjere iz Programa rada Udruge za razdoblje 2013. – 2017. Te aktivnosti bit će:

  • Aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaja umirovljenika (ugovori sa trgovinama, osiguranjima, transportnim organizacijama, organizacijama u kulturi, sportu – popusti i niže cijene).
  • Aktivnosti u sektoru socijale i zdravstva: suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, Centrom za starije osobe u Pazinu, Domom zdravlja, Crvenim križem (mjerenje šećera u krvi, tlaka, sluha, predavanja o zdravlju i prehrani).
  • Učestvovati u kulturnim, sportskim i zabavnim programima umirovljenika Pazinštine i Istre (sportske igre umirovljenika u Buzetu i Puli, druženja za Novu godinu, Dan žena i sl.). Za Dan starijih osoba 1.10. organizirati program druženja svih umirovljenika Pazinštine (Udruga, Sindikat, Stranka).
  • Organizirati kvalitetne izlete, dostupne svim kategorijama umirovljenika (jednodnevne, sponzorirane, izlete po Istri, jedan višednevni).
  • Aktivno učestvovati u radu LAG-a – Lokalnoj akcijskoj grupi “Središnja Istra”, do kraja realizirati program SENIOR STAR i kroz strukture odlučivanja u gradu Pazinu raditi na izgradnji doma za umirovljenike, institucije koja je ušla u program razvoja Pazina.
  • Jačati rad podružnica kroz uključivanje u naše programe nove članove, mlade umirovljenike. Nužno je omasoviti Udrugu novim mlađim umirovljenicima i nadopuniti sadržaj rada Kluba u Pazinu.
  • Stručno i tehnički pomagati umirovljenicima koji primaju talijanske i mirovine iz drugih zemalja.
  • Održavati prijateljsku suradnju sa općinom Izola i u skladu sa materijalnim mogućnostima osmisliti aktivnosti koji će tu suranju intenzivirati.
  • Participirati u radu Matice umirovljenika Hrvatske i Matice umirovljenika naše županije. Istivremeno jačati aktivnosti sa Sindikatom umirovljenika Pazin i Hrvatskom strankom umirovljenika Pazin, te Udrugom antifašista Pazinštine i drugim udrugama koje prihvaćaju našu suradnju.
  • Nastaviti dosadašnju dobru suradnju sa rukovodnim i stručnim službama Grad Pazina i 7 općina Pazinštine.