Dosadašnji rad

IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGE OD 25. 11. 2014. – 18. 9 .2015. GODINE

Temelj djelovanja naše Udruge je Program rada usvojen na izbornoj skupštini održanoj u studenom 2013. a koji se odnosi na četverogodišnje razdoblje – do 2017. godine. Godišnji program donosi se na svakoj redovnoj sjednici Skupštine.

Istovremeno naša aktivnost usklađena je sa programom rada Matice umirovljenika Hrvatske, čija smo i mi članica. Matica umirovljenika Hrvatske osnovana je 1946. Godine , dakle 69 godina neprekidno djeluje i danas ima oko 280.000 članova, organiziranih u 362 udruge.

Prva organizacija umirovljenika u Pazinu osnovana je 1951.godine i kroz razne oblike organiziranja bez prekida djeluje do danas, dakle 64 godine. Danas djelatnost Udruge odvija se organizaciono kroz 8 podružnica: Grad Pazin i 7 općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, te 2 kluba u Motovunu i Pazinu.

Pazinština ima cca  17.830 stanovnika i 4.450 umirovljenika (25 %), a naša Udruga broji svega 600 članova (13 %) u ukupnom broju umirovljenika. U proteklih 5 godina broj umirovljenika se godišnje povećavao za cca 50 umirovljenika. Krajem prošle godine najniža prosječna mjesečna mirovina bila je u općini Cerovlje 1.870 kn , a najviša u Pazinu 2.387 kn. Visina mirovina zadnje dvije godine je u mirovanju, a kada znamo da oko 70 % naših umirovljenika ima mirovinu ispod 2.000 kuna , materijalno-ekonomski položaj naše umirovljeničke populacije je potpuno jasan. Sredinom ove godine u Hrvatskoj je bilo 1.444.123 osiguranika i 1.223.833 umirovljenika. Omjer 1: 1,18, jedan umirovljenik na 1,18 radnika je vrlo zabrinjavajući. Prosječna mjesečna mirovina u Hrvatskoj  u 5. Mjesecu ove godine bila je 2.420,20 kn, pri čemu 76,6 % umirovljenika imalo je prosječno samo 1.686,00 kn mjesečno. Komentar je suvišan. Prema  europskim ekonomskim kriterijima naša umirovljenička populacija živi na pragu siromaštva.

Međutim  prema najnovijim ekonomskim pokazateljima  gospodarstvo se u zemlji ipak pokrenulo u pozitivnom smjeru. To nam daje nadu u očekivanju povećanja mirovina, odnosno usklađivanju mirovina prema novousvojenoj formuli usklađivanja mirovina sa porastom  BDP-a. Ukupni prihod Udruge u 2014. Godini bio je 41.152,00 kuna, od čega oko 50 % ide na pokrivanje troškova prostora u Spomen domu (detaljan izvještaj pod točkom 2.).

Iz našeg Programa rada za ovu godinu ostvarili smo slijedeće:

1. Druženja i zabave

Tradicionalno je organizirano prednovogodišnje druženje u Pazinu, Tinjanu,Sv. Petru u Šumi i Gračišću. Zabavne večeri povodom Međunarodnog dana žena u Pazinu te podružnicama Tinjanu i Sv. Petru u Šumi. U mjesecu svibnju podružnica Cerovlje i ove je godine organizirala svoju godišnju zabavu. Umirovljenici naše Udruge uključuju se na druženja koja organizira Sindikat umirovljenika Pazina (Sv. Nikola i Valentinovo). U ova druženja odazvalo se cca 700 umirovljenika.

2. Socijalno – humanitarne aktivnosti

Pred novogodišnje praznike sve su podružnice uključene u aktivnosti podjele prigodnih poklona potrebitima zajedno sa gradskim i općinskim strukturama, svaki ovisno o financijskim mogućnostima. Općina Tinjan je tom prilikom svim umirovljenicima i osobama starije životne dobi uručila 450  prikladnih paketa.

3. Zdravstveno – rekreativne aktivnosti

Redovno svakog mjeseca održane su preventivne aktivnosti u zdravstvu – mjerenje tlaka i šećera u krvi, a povremeno i mjerenja sluha. Tijekom travnja mjerenje tlaka i šećera u krvi održano je na 18 punktova, po svim podružnicama. Akcijama se odazvalo  preko 500 umirovljenika. Mjerenja su za umirovljenike besplatna. Ove aktivnosti provode patronažne sestre Doma zdravlja Pazin i naši volonteri.

U suradnji sa Crvenim križem i Udrugom dijabetičara Pazin organizirana su i predavanja o dijabetesu, bolesti prostate i raku debelog crijeva.

Organiziranje 10 dnevnog boravka u toplicama je redovita godišnja aktivnost. Uz povoljnije ugovorne uvjete u Istarskim je toplicama boravilo oko 40 umirovljenika, a zajedno sa udrugom iz Poreča i Sindikatom umirovljenika iz Pazina krajem prošle godine i u ožujku ove godine počeli smo suradnju sa toplicama u Banji Vrućici u Tesliću u BiH. Interes , zbog uvjeta i cijene koje te toplice pružaju je izuzetno veliki.

4. Izleti

Program realiziranih izleta u ovoj godini bio je relativno skroman, realizirano je slijedeće:

– Posjet proljetnom Poljoprivrednom sajmu u Gudovcu, Bjelovar (1 dan),

– Milano – Bergamo–Jezera Italije (3 dana),

– Sajam cvijeća u Sv. Jakovu , Zadar (1 dan),

– Otok Vis (2 dana),

– Poludnevni izlet- Parencana , večera u Kozarima (podružnica  Cerovlje).

– Goli otok (1 dan),

– Žumberačko gorje (1 dan), podružnica Tinjan.

Prigodom posjeta Poljoprivrednom sajmu u Gudovcu, podružnica Tinjan je organizirala posjet općini Velikom Trojstvu (Bjelovar) i njihovoj udruzi umirovljenika. Tom prilikom uspostavljena je suradnja. Uzvratni posjet umirovljenici Velikog Trojstva učinili su posjet Pazinu i općini Tinjan, na dan Općine Tinjan. Razgledali su Pazin, a u Tinjanu muzej, pršutarnu a njihov pjevački zbor izveo je prigodne pjesme na svečanosti Dana općine. Dana 28. 6. o.g. delegacija naše Udruge od 4 člana prisustvovala je na godišnjoj skupštini Udruge u Velikom Trojstvu.

Sa umirovljenicima Izole nastavljamo prijateljsku suradnju i zajednički moramo naći nova rješenja u oplemenjivanju te suradnje.

5. Ostale aktivnosti

Sudjelovali smo 27. 5. o.g. na godišnjoj skupštini Matice Hrvatske održane u Varaždinskim Toplicama. Usvojen je novi statut Matice i analizirano je stanje u Matici.

Krajem prošle godine uz pomoć LAG-a – Lokalne akcijske grupe „ Središnja Istra“ i stručnih službi Grada Pazina prijavili smo projekt SENIOR STAR, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, prepoznali su važnost našeg Projekta  i sa 195.624,00 kn prihvatili njegovo financiranje. Projekt traje godinu dana, do 29. 12. 2015. Financijska sredstva su bespovratna, a partner nam je Grad Pazin. Program smo vam dostavili, a njegovu dosadašnju realizaciju prezentirat ćemo vam  u točki 6. dnevnog reda.

U proteklom izvještajnom razdoblju održali smo 8 sjednica Izvršnog odbora, učestvovali smo u radu naše Matice umirovljenika Istarske županije. Aktivno smo uključeni u zbivanja u Gradu Pazinu i svim općinama Pazinštine, posebno su aktivni predsjednici podružnica. Prisustvovali smo u aktivnostima Udruge antifašista i boraca na obilježavanju značajnih povijesnih događaja naše Pazinštine.

Koordiniranim aktivnostima sa Sindikatom umirovljenika Pazina i Hrvatskom strankom umirovljenika Pazina uspijevamo  postići neke rezultate u programiranim godišnjim aktivnostima. Koordinacija mora biti učinkovitija.

Na planu materijalnog pomaganja umirovljenicima činimo što je u našoj moć.

Nažalost to nije mnogo. Animiramo socijalne i ostale službe Grada i općina na socijalnom pomaganju najpotrebnijima. Mogu konstatirati da Grad i općine čine velike napore u razrješavanju socijalne problematike, u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima, izdvajaju se značajna financijska sredstva, ali sve je to nedovoljno. Razumijevanje i pomoći su velike, ali su potrebe veće i problematika složenija.

Kako bi si sami pomogli, naša Udruga do sada je sklopila 20-tak ugovora sa poslovnim partnerima Pazinštine, kojima su ugovoreni popusti kod kupnje roba i korištenja usluga. Matica je na nivou Hrvatske sklopila cca 170 ugovora sa partnerima – trgovačkim kućama, toplicama, prijevoznicima, ugostiteljima i drugim djelatnostima. Mi u Pazinu širimo mrežu partnera, smatramo da je to u obostranoj koristi. Partneri zadržavanju nas kao korisnike, a mi imamo određenu financijsku korist, krpamo kućni budžet.

U traženju sponzorstva i financijske pomoći nismo bili uspješni. Prijavljivali smo se na natječaj HEP – a ali nismo uspjeli u velikoj konkurenciji (2.500 prijava). Također prijavili smo se na natječaj HABOR – a, ali odgovora još nema. U natječajima smo prezentirali program SENIOR KLUBA. Bez dodatnih financijskih sredstava naš Klub umirovljenika u Pazinu a i Motovunu  morat ćemo ugasiti.

Parlamentarni izbori su pred nama. Stranačka nadmudrivanja, prepucavanja i obećanja su počela. Umirovljenička populacija u Hrvatskoj je podijeljena na preko 20-ak asocijacija (stranaka, udruga, sindikata). Ovako razjedinjeni plodan smo teren za nejedinstvo  i razne trgovce idejama i obećanjima. Matica umirovljenika Hrvatske, kao vanstranačka organizacija drži se odluke da se neće politički opredijeliti, već će kao organizacija civilnog društva zastupati interese umirovljeničke populacije. Tako i mi kao Udruga surađivat ćemo sa gradskim i općinskim vlastima i strankama  bez obzira na političku opciju, ako nam ta opcija garantira poboljšanje uvjeta života nas umirovljenika i starijih osoba. Pri tome moramo biti aktivni i analitički ocjenjivati  kakve realne programe te stranke nude  za bolji život i statusumirovljenika, vodeći računa o do sada realiziranim aktivnostima i učincima postignutim prema umirovljenicima i ljudima treće životne dobi.