Program za 2016.

PROGRAM RADA UDRUGE U 2016. GODINI

Gradska udruga umirovljenika Pazin organizirana po podružnicama umirovljenika u Gradu Pazinu i općinama  Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu, tijekom 2016. godine provodit će aktivnosti iz Strateškog plana Udruge 2015. – 2020. Te aktivnosti  bit će:

1. Aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaju umirovljenika – ugovori sa trgovinama, ugostiteljima , transportnim organizacijama, organizacijama u kulturi i sportu ( popusti – niže cijene ),

2. Aktivnosti u sektoru socijale i zdravstva: suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, Crvenim križem (Dnevni boravak), Domom zdravlja (mjerenje tlaka i šećera u krvi, kontrola sluha, predavanja o zdravlju i prehrani, te organizirani boravak u toplicama), Društvom tjelesnih invalida Grada Pazina.

3. Učestvovati u kulturnim, sportskim i zabavnim programima umirovljenika Pazina i Pazinštine  (sportske igre u Buzetu i Puli, druženja za Novu godinu, Dan žena , Valentinovo, Dan starijih osoba).

4. Organizirati sadržajne izlete, dostupne svim kategorijama umirovljenika  (jednodnevne, sponzorirane , izlete po Istri, višednevne izlete).

5. Aktivno učestvovati u radu LAG-a – Lokalnoj akcijskoj grupi „ Središnja Istra „. Realizirati postavke projekta SENIOR STAR tijekom 2016. godine. Kroz  strukture odlučivanja u Gradu Pazinu i općinama Pazinštine intenzivirati aktivnosti na izgradnji doma za umirovljenike, institucije koja je ušla u Strategiju razvoja Pazina do 2020. godine.

6. Jačati rad podružnica učlanjenjem novih umirovljenika u članstvo Udruge i nadopunjavati sadržaj rada Kluba umirovljenika u Pazinu i Motovunu.

7. Kroz formiranu web stranicu – www. guu-pazin. hr, permanentno i ažurno informirati našu umirovljeničku populaciju o aktivnostima i zbivanjima u našoj životnoj sredini.

8. Nastaviti stručnu i tehničku pomoć umirovljenicima koji primaju talijanske mirovine i mirovine iz drugih zemalja.

9. Razvijati prijateljsku suradnju sa umirovljenicima općine Izola , sukladno financijskim mogućnostima intenzivirati aktivnosti.

10. Participirati u radu Matice umirovljenika Hrvatske i Matice umirovljenika naše županije. Istovremeno koordinirati i intenzivirati aktivnosti oko zajedničkih interesa sa Sindikatom umirovljenika Pazina i Hrvatskom strankom umirovljenika Pazin, Udrugom antifašista Pazinštine , Udrugom branitelja Pazinštine  kao i drugim asocijacijama koje podupiru naše aktivnosti i voljne su sa nama surađivati.

11. Nastaviti dosadašnju dobru suradnju sa rukovodnim i stručnim službama Grada Pazina i svih 7 općina Pazinštine.