Program za 2017.

PROGRAM RADA UDRUGE U 2017. GODINI

Gradska udruga umirovljenika Pazin organizirana po podružnicama umirovljenika u Gradu Pazinu i općinama Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu, tijekom 2017. godine provodit će aktivnosti iz Strateškog plana Udruge 2o15.-20120. Te aktivnosti bit će:

1. Početkom 2017. godine uskladiti organizaciju i rad Udruge prema Statutu usvojenom na godišnjoj skupštini 18. 9. 2015. Statut smo predali na usvajanje ali odgovora o usklađenosti još nismo dobili. Potrebno je promijeniti ime Udruge, adresu sjedišta, pečate i sve tehničke uvjete koji su zakonski propisani.

2. Brojčano ojačati Udrugu novim umirovljenicima po podružnicama. Posebno je to nužno  u Pazinu i Motovunu. Postojeći članovi Udruge stare, a mlađi se ne uključuju. To nam je primarni zadatak.

3. Obzirom na skoro preseljenje Udruge u prostore u ulicu Jurina i Franine br.  5 , u prostor od svega 16 m2, moramo reorganizirati rad Udruge. Za redovna okupljanja, održavanje sjednica Izvršnog odbora ili drugih sastanaka ugovoriti ćemo sa određenim partnerima adekvatne prostore.

4. Početi aktivnosti na učinkovitoj kadrovskoj i organizacionoj pripremi podružnica i Udruge za nove izbore organa i rukovodstva u proljeće 2017.

5. Kontinuirano širiti krug poslovnih partnera u trgovini, obrtu, ugostiteljstvu, transportnim organizacijama , organizacijama u kulturi i sportu ( popusti – niže cijene).

6. Održavati aktivnosti u sektoru socijale i zdravstva: suradnju sa Centrom za socijalnu skrb, Crvenim križem ( Dnevni boravak), Domom zdravlja ( mjerenje tlaka i šećera u krvi, kontrola sluha, predavanja o zdravlju i prehrani, te organizirati višednevni boravak u toplicama), Društvom tjelesnih invalida Grada Pazina.

7. Aktivno učestvovati u kulturnim, sportskim i zabavnim programima umirovljenika Pazinštine i Istre (sportske igre umirovljenika u Buzetu i Puli, druženja za Novu godinu, Dan žena , Valentinovo, Dan starijih osoba).

8. Organizirati izlete financijski dostupne svim kategorijama umirovljenika ( jednodnevne, sponzorirane, izlete po Istri, višednevne izlete ). Program izleta po mogućnosti definirati početkom godine u suglasnosti sa Sindikatom umirovljenika Pazina ( zbog racionalnosti i popunjenosti autobusa).

9. Učestvovati u radu LAG-a“Središnja Istra“ na programima koji se tiču umirovljeničke populacije. Nastojati realizirati postavke projekta „Senior Star“tijekom 2017.( pomoć u kući, dostavu ručkova potrebitima, prijevoz ).

10. Grad Pazin i općine Pazinštine mobilizirati na izgradnji doma za umirovljenike u Pazinu.

11. Našu web stranica Udruge – www.guu-pazin.hr, permanentno i ažurno uređivati kako bi umirovljenička populacija bila dobro informirana o aktivnostima Udruge i podružnica.

12. Obzirom na novonastalu radnu prostornu situaciju Udruge, nastaviti stručnu i tehničku pomoć umirovljenicima koji primaju talijanske mirovine i mirovine iz drugih zemalja u novim uvjetima.

13. Sukladno našim mogućnostima i mogućnostima umirovljenika Izole, osmisliti zajedničke aktivnosti i suradnju.

14. Bit ćemo uključeni u aktivnosti Matice umirovljenika Hrvatske i Matice umirovljenika naše županije. Istovremeno jačati aktivnosti oko zajedničkih interesa sa Sindikatom umirovljenika Pazina i Hrvatskom strankom umirovljenika Pazin. Razvijati suradnju sa Udrugom antifašista Pazinštine, Udrugom branitelja Pazinštine kao i drugim asocijacijama koje podupiru naše umirovljeničke aktivnosti i voljni su sa nama surađivati.

15. Održavati dosadašnju dobru suradnju sa rukovodnim i stručnim službama Grada Pazina i svih 7 općina Pazinštine.