Program rada Udruge u 2021. godini

5. svibnja 2021.

PROGRAM RADA UDRUGE U 2021. GODINI

Tijekom 2021. godine Udruga će provodit aktivnosti iz Strateškog plana Udruge 2015. – 2021.

Te aktivnosti  bit će usmjerene  na:

 1. Aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaju umirovljenika (ugovori s trgovinama, ugostiteljima, transportnim organizacijama, organizacijama u kulturi i sportu- popusti, niže cijene i slično)
 2. Aktivnosti u sektoru socijale i zdravstva: suradnja sa Centrom za socijalnu skrb, Crvenim križem (Dnevni boravak), Domom zdravlja (mjerenje tlaka i šećera u krvi, kontrola sluha, predavanja o zdravlju i prehrani, te organizirani boravak u toplicama), Društvom tjelesnih invalida Grada Pazina.
 3. Sudjelovati u kulturnim, sportskim i zabavnim programima umirovljenika Pazina i Pazinštine (sportske igre u Buzetu,Puli), druženja i zabave (Dan žena, Dan starijih osoba, Nova godina – koliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala)
 4. Surađivati s Gradskom knjižnicom Pazina na provođenju akcije uključivanja srednje i starije populacije u korištenje knjižnice na terenu.
 5. Organizirati sadržajne izlete, dostupne svim kategorijama umirovljenika (jednodnevne, sponzorirane , izlete po Istri, višednevne izlete).
 6. Aktivno sudjelovati u radu LAG-a – Lokalnoj akcijskoj grupi „ Središnja Istra“.
 7. Kroz strukture odlučivanja u Gradu Pazinu i općinama Pazinštine intenzivirati aktivnosti na izgradnji Doma za umirovljenike – institucije koja je ušla u Strategiju razvoja Pazina za   godinu.
 8. Pokrenuti aktivnosti i kroz Klub umirovljenika Pazinštine u  novom prostoru koji bi u  narednom razdoblju  bio  centar aktivnosti  kroz organizaciju radionica, tribina edukacijskih  programa , sportskih sadržaja i slično.
 9. Tijekom svibnja do zaključno prosinca 2021. godine održati u našim prostorijama odnosno otvorenim terenima sportski susrete  podružnica u kartanju – briškuli i trešeti  te  boćanju.
 10. Održati u našim prostorima po jednu radionicu vezano za informatičku edukaciju,  tečaj engleskog jezika te radionice za izradu suvenira (kažuna i pletenih košara).
 11. Nastaviti stručnu i tehničku pomoć umirovljenicima koji primaju talijanske mirovine.
 12. Razvijati prijateljsku suradnju s umirovljenicima Općine Veliko Trojstvo, Grada Čakovca, Općine Izola, Općine Ogulin i istarskim udrugama umirovljenika sukladno financijskim mogućnostima.
 13. Participirati u radu Matice umirovljenika Hrvatske i Matice umirovljenika naše županije. Istovremeno koordiniratii i intenzivirati aktivnosti koje su od zajedničkog interesa sa Sindikatom umirovljenika Pazina i Hrvatskom strankom umirovljenika Pazin, Udrugom antifašista Pazinštine, Udrugom branitelja Pazinštine, Udruženjem obrtnika Pazin kao i drugim asocijacijama koje podupiru naše aktivnosti i voljne su s nama surađivati.
 14. Nastaviti dosadašnju dobru suradnju s rukovodnim i stručnim službama Grada Pazina te stručnim službama u općinama Pazinštine.
 15. Pojačati rad na učlanjivanju novih umirovljenika u Udrugu i njihovom  jačem aktivnom  uključivanju u realizaciju naših programa
 16. Poraditi na poboljšanju aktivnosti pojedinih  podružnica  tako da ih se motivira  za  bolji rad na terenu  sa članstvom, odnosno Izvršnim  odborima kao operativnim tijelima.