Radi se Strateški plan Udruge umirovljenika Pazina

9. lipnja 2015.

U prostorima Gradske udruge umirovljenika Pazina je danas, 9. lipnja započela još jedna edukacija u sklopu projekta Senior Star. Taj projekt je vrijedan 195.624,00 kuna, u kojem je partner Grad Pazin, traje do 29. prosinca ove godine, a bespovratna sredstva su dobivena na natječaju koji je raspisao Europski socijalni fond.

Nakon što su dva volontera uspješno završila edukaciju za voditelje izrade projekata koji se financiraju iz sredstava Eu i šest osoba educirano za manegment volontera danas je započela treća edukacija koju vodi Daniela Doubek Grbac iz Rijeke. Ta je edukacija namijenjena izradi Strateškog plana Gradske udruge umirovljenika Pazina, a pohađaju je članovi Izvršnog odbora u proširenom sastavu te volonteri koji su odradili manegment volontiranja. Uz teorijski dio predavanja akcent je na izradi samog programa, a do njega se dolazi radom na vježbama i zajedničkim brainstormingom pri čemu se iskristaliziraju najbolje ideje. Kraj edukacije bit će osmišljen taj strateški dokument koji će pokazati kakva je vizija budućnosti kako je zamišlja Gradska udruga umirovljenika i koje su središnje aktivnosti na kojima će se raditi.

edukacija2