REALIZACIJA PROJEKTA SENIOR STAR (izvještaj za Skupštinu Gradske udruge umirovljenika)

12. listopada 2015.

PROJEKT SE BAVI povećanjem kapaciteta civilnog društva što je definirano Operativnim programom „Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013“ te područjem skrbi o starim i nemoćnim osobama koja je definirana Strategijom socijalne skrbi za starije osobe u RH za razdoblje 2014-2016 godine.

Partner u projektu je Grad Pazin a posrednička tijela su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 195.624,00 kn (Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske)

Razdoblje provedbe od 29.12.2014 do 28.12.2015

OPĆI CILJ Projekta je doprinijeti jačanju civilnog društva za neposredan rad na provedbi projekata socijalnog uključivanja posebno prilagođenih lokalnim potrebama( pokazatelji – veći broj starih i nemoćnih osoba uključeno u program socijalnih usluga uz jačanje volonterizma).

SVRHA PROJEKTA I SPECIFIČAN CILJ PROJEKTA je osnažiti kapacitete Gradske udruge umirovljenika Pazin za pružanje socijalnih usluga za stare i nemoćne osobe uz aktivniju podršku volontera. U projektu se ostvaruje partnerstvo između Udruge i Grada Pazina čime se postiže i suradnja sa 7 općina na području Pazinštine.

Projekt će OSIGURATI povećanje kapaciteta Gradske udruge umirovljenika Pazin kroz edukacije, treninge i kontinuiranom diseminacijom rezultata projekta (informiranjem javnosti o projektu ).

PROVEDBA PROJEKTA sastoji se u:

IZDAN JE LETAK O PROJEKTU SENIOR STAR . Izvršena je priprema, tiskano i podijeljeno 1000 kom info letka o Projektu. Info. letak je napravljen na početku provedbe sa ciljem upoznavanja sa Projektom.  Letak  je distribuiran po cijelom području Pazinštine putem podružnica Udruge.

IZRAĐENA Internet STRANICA. Izrađena je Internet stranica www.guu-pazin.hr kako bi se javnost upoznala sa svim aktivnostima vezano za provedbu Projekta i rad Gradske udruge umirovljenika Pazin.

PROVEDENA EDUKACIJA voditelja projekta i volontera ZA VODITELJA IZRADE i PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA. Cilj programa obrazovanja bio je steći znanja o izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova. Radili smo na izradi  konkretnog projekata na temelju natječaja iz Strukturnih fondova EU.  Naziv projekta je „gremo penzići gremo“ a projekt je usmjeren na jačanje volonterskog rada i socijalno uključivanje starijih osoba u mikro zajednici kroz edukaciju za osnovna znanja na radu na računalu, management volontera te aktivnostima kroz seljačku tržnicu PUT – Pazinsku umirovljeničku tržnicu  putem koje će se uz trženje viška poljoprivrednih proizvoda ojačati socijalni kontakti starijih osoba i iznaći moguća dodatna financijska sredstva čime bi se osnažio kapacitet Udruge. U ovoj godini Gradska udruga umirovljenika Pazin aplicirala je na 2 projekta – HEP (Svjetlo na zajedničkom putu) i natječaj koji je objavio HBOR.

PROVEDENA EDUKACIJA ZA MANAGEMENT VOLONTERA, 5 članova udruge polazilo je edukaciju o zakonskom okviru volontiranja, ugovorima o volontiranju, selekciji i pozicioniranju volontera, orijentaciji, edukaciji, praćenju rada volontera te zahvali i nagrađivanju volontera sa ciljem uspostavljanja sustava volontera u Udruzi kroz motivaciju, regrutaciju, trening i vođenja tima od 25 volontera koji će sudjelovati u projektnim aktivnostima Projekta.

IZRAĐEN JE STRATEŠKI PLAN UDRUGE, kao strateški temelj za daljnji razvoj Udruge za razdoblje od 2015 – 2020 godine. Osnovna svrha strateškog plana je odrediti jasne smjernice djelovanja i razvoja Udruge u petogodišnjem planu. Strateški ciljevi Udruge su 1. Održivost, dugoročnost i kvaliteta rezultata Udruge i 2. Doprinos kvaliteti života umirovljenika u lokalnoj zajednici.  Udruga je nositelj institucionalne održivosti Projekta pa će se Strateški plan Udruge provoditi i ažurirati na godišnjoj osnovi i za to je zadužen Izvršni odbor Udruge.

KONFERENCIJE ZA TISAK. Organiziraju se konferencije za tisak kako bi se Projekt predstavio lokalnoj zajednici.

Sva financijska sredstva za provedene aktivnosti osigurana su iz projekta Senior Star.

Predstoje nam aktivnosti:

EDUCIRAT ĆE SE 12 volontera sa 5 članova Udruge koji su prošli edukaciju za management volontera kako bi se educiralo nove volontere za pružanje usluge skrbi u kući.

IZRADIT ĆE SE INFORMATOR SENIOR STAR. Treba pripremiti, otisnuti i distribuirati 4400 komada Informatora Senior Star . Ta publikacija treba obavještavati ciljanu skupinu o novostima u lokalnoj zajednici te će temama biti prilagođena umirovljenicima kako bi odgovorila na njihove potrebe. U izradi informatora biti će uključeno 9 volontera.

PROVODIT ĆE SE KONTINUIRANA DISEMINACIJA PROJEKTA. Partner u Projektu Grad Pazin uključen je u provedbu svih aktivnosti Projekta sa ciljem unaprjeđenja socijalne i demokratske slike lokalne zajednice. Grad Pazin sudjeluje u aktivnostima informiranja Projekta prema javnosti. Sa Gradom Pazinom održavaju se redoviti mjesečni sastanci na kojima se ocjenjuje provedba projekta i vrše pripreme za daljnje aktivnosti vezane za Projekt.

Prema popisu stanovništva iz 2011 god. U RH je broj osoba starijih od 65 godina činilo 17,7 % ukupne populacije što govori da je država zakoračila u „demografsku starost“ (758.633 osobe) te posebno bi trebalo posvetiti pažnju na starije stanovništvo koje ima poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti kao prijevoz, dostava obroka u kuću, pomoć u i oko kuće te informiranje što sve doprinosi kvalitetnijem životu.

Projektom Senior Star uspostavit će se PLATFORMA za pružanje socijalne usluge koja će doprinijeti ostvarenju temeljnih ljudskih prava starih i nemoćnih osoba te omogućiti njihovu bolju socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života uspostavom tima za pokretanje sustava učinkovite i održive usluge pomoći u kući, prijevoza i dostave hrane starim i nemoćnim osobama na području Grada Pazina i Pazinštine.