header-seniorstar

Osnovna svrha projekta SENIOR STAR-a je osnaživanje kapaciteta Udruge umirovljenika Grada Pazina i Pazinštine za pružanje socijalnih usluga za stare i nemoćne osobe uz aktivniju podršku volontera. Kroz niz edukacija, treninga i radionica sa ciljem stjecanja znanja i vještina za razvoj i financiranje projekata iz javnih izvora uključujući EU, te njihovu provedbu kroz vođenje učinkovitog sustava volontiranja, doprinijet će se jačanju civilnog društva za neposredan rad na provedbi projekata socijalnog uključivanja posebno prilagođenim lokalnim potrebama. Profesionalizacijom voditelja projekta, koji je odgovoran za provedbu svih projektnih aktivnosti stvorit će se temelj stručnosti, znanja i vještina rada volontera koji će potrebnim edukacijama učiniti da projekt u konačnici saživi i postane samoodrživ.

rukeBrojnost i kvaliteta socijalnih usluga svake životne sredine je bogatstvo življenja i životna potreba, posebno populacije starije životne dobi.Stanje kvalitete socijalnih usluga u Gradu Pazinu i Pazinštini, u odnosu na stanje u Istarskoj županiji, ispod je prosjeka.Brojna domaćinstva sa starim i nemoćnim osobama, vrlo često samačka, žive dislocirana od članova obitelji. Veliki je problem osigurati im stalnu kvalitetnu prehranu, pomoć u kući i oko kuće, te prijevoz na liječničke preglede ili bolnice. Bolnice su udaljene preko 50 km (Pula, Rijeka, Opatija i dr.), lokalni promet je nedostatan i osobama starije i bolesne životne dobi neadekvatan. Pazinština jedina u Istri nema dom za starije osobe. Često staračkoj populaciji nedostaju informacije iz svojeg najbližeg okruženja. Obzirom na tendenciju decentralizacije i deinstitucionalizacije sustava socijalnih usluga, rješavanje navedenih problema je u jačanju kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva. Asocijacije umirovljeničke populacije (Udruge, Sindikata, Stranaka) u tim aktivnostima moraju polučiti pozitivne i vidljive rezultate i opravdati svoje postojanje.

Udruga umirovljenika Pazinštine ima 60 – godišnju povjest djelovanja i veliku tradiciju u organizaciji sadržaja namijenjenih osobama starije životne dobi. To su organizirana druženja, zabave, izleti, boravak u toplicama, predavanja o zdravstvenim temama, mjerenje tlaka i šećera u krvi,sluha, pomoć potrebitima, ugovaranje povlastica u kupnji roba, prijevozu , osiguranju i sl. Obzirom na mala i nedostatna financijska sredstva iz proračuna Grada i manjih donacijama, Udruzi smještenoj u prostoru u najmu, ta sredstva uz nisku godišnju članarinu od svega 40 kuna dostatna su za osnovnu djelatnost i održavanje “hladnog pogona”. Rad u Udruzi je volonterski i 15 –ak volontera održava uspješno taj “hladan pogon”.

Polazeći od navedenog, analizirajući sadašnje stanje organiziranja i djelovanja starije populacije, početkom prošle 2014. godine uz pomoć LAG-a – Lokalne akcijske grupe “Središnja Istra” i stručnih službi Grada Pazina osmislili smo projekt SENIOR STAR. Grad Pazin je i partner u Projektu. Projektom smo predvidjeli organizirati i realizirati slijedeće aktivnosti:

1. pomoć u prehrani, distribuciju ručkova, pomoć u kući, održavanje kuće i okućnice.
2. uslugu prijevoza do bolnica i druge potrebe prijevoza umirovljenika i starijih osoba.
3. informiranje kroz oglasne ploče, letke, brošure i portale.
4. druženje kroz izlete i zabave i boravak u toplicama.
5. izradu strateškog plana kojim će projekt SENIOR STAR postati financijski održiv.

Nakon svestrane analize i procjene, Projekt je kroz administrativne provjere u Vladinom Uredu Republike Hrvatske za udruge prihvaćen i odobreno je njegovo financiranje u iznosu od 195.624,00 kuna. Sredstva su bespovratna. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ugovor smo potpisali 22.12.2014. godine, a realizacija Projekta teče od 29.12.2014. godine i traje do 29.12.2015. godine.

Obzirom na potrebitost realizacije Projekta u Gradu Pazinu i općinama Pazinštine, kako bi naša starija populacija mogla što kvalitetnije živjeti u svojim domovima, stvorit ćemo porebnu bazu podataka korisnika usluga iz Projekta. Formirat ćemo timove voditelja volontera i potreban broj volontera koji će stručno pomoći u realizaciji ciljeva i zadataka u projektu SENIOR STAR.

AKCIJSKI PLAN REALIZACIJE PROJEKTA SENIOR STAR OD 29. 12. 2014. – 29. 12. 2015.

KRONOLOGIJA PROVEDBE PROJEKTA SENIOR STAR

STRATEŠKI PLAN UDRUGE ZA RAZDOBLJE 2015. – 2020. GODINE

AKTIVNOSTI VEZANE ZA PROJEKT


Posrednička tijela:
Vlada Republike Hrvatske Ured za udruge
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Više informacija o EU fondovima na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost GUU Pazin.