header-seniorstar

KRONOLOGIJA PROVEDBE PROJEKTA SENIOR STAR

 1. 22. 12. 2014. –  ZAGREB, u Uredu Vlade Republike Hrvatske – potpisan ugovor čija realizacija traje od  29. 12. 2014. – 29. 12. 2015.
 2. 24. 12. 2014. –  Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić i Nevija Srdoč pročelnica Grada za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti – Partneri Projekta i Iva Jekić voditeljica LAG-a Središnja Istra ( suradnik u sastavljanju Projekta), informirani su o potpisivanju ugovora.
 3. 9. 1. 2015. – održana 8. Sjednica Izvršnog odbora Udruge na kojoj je data  detaljna informacija o Projektu i doneseni zaključci o potrebnim aktivnostima predsjednika podružnica  po općinama.
 4. 12. 1. 2015. Grad Pazin, gradonačelnik Krulčić Renato i pročelnica za samoupravu , upravu i društvene  djelatnosti Nevija Srdoč – kao Partneri u Projektu detaljno su informirani o Projektu i programu njegove provedbe.
 5. 14. 1. 2015. – poslana pismena obavijest o Projektu svim načelnicima općina i gradonačelniku Pazin, te predsjednicima podružnica Udruge.
 6. Informacija o Projektu obavljena je u Glasu Istre, HUL – glasilu umirovljenika Hrvatske i portalu grada Pazina.
 7. 5. 1. 2015. – u Udruzi zaposlena jedna osoba na određeno vrijeme od godinu dana, vremenu trajanja provedbe Projekta.
 8. 7. 1. 2015.- definirano je vođenje računovodstveno – financijskih poslova sa  računovodstvenom firmom i  otvoren je poseban podračun u  banci za vođenje poslovanja Projekta.
 9. Organizirani su razgovori u općinama sa načelnikom općine i predsjednicima podružnica Udruge o provedbi Projekta i predstojećim zadacima sudionika u Projektu, dat je naglasak na potrebi izrade analize postojećih potreba umirovljenika i starijih osoba koje proizlaze iz Projekta. Organizator svih sastanaka u općinama i prisutan na njima bio je Vinko Cerovac, predsjednik Udruge umirovljenika Pazinštine i David Cerovac, voditelj Projekta Senior Star.2.2.2015. – LUPOGLAV : Franko Baxa,načelnik, Edi Krulčić i Murić Dragan predsjednik i tajnik podružnice Udruge. Sastanku su prisustvovali i Marijana Krbavac tajnica  Crvenog križa Pazin i Radenko Vadanjel voditelj Dnevnog boravka za starije osobe Pazin. Dogovoreno je kao prvo –  proširenje programa dostave hrane potrebitima prema zahtjevima i mogućnostima općine.
  2.2.2015. – CEROVLJE – Emil Daus, načelnik općine, ref. za financ. poslove općine, Ondina Tomašić predsjednica podružnice umirovljenika Cerovlja.
  4.2.2015. – KAROJBA – Alen Rosić načelnik i Josip Jugovac predsjednik podružnice umirovljenika Karojbe.
  13.2.2015. – TINJAN – Goran Hrvatin načelnik i Vlado Antolović predsjednik podružnice umirovljenika Tinjana.
  11.3.2015. – MOTOVUN – Tomislav Pahović, načelnik i Livija Pergar, predsjednica podružnice umirovljenika Motovuna.
 10. 7.2.2015. u Klubu umirovljenika u Pazinu Boris Demark, direktor Doma za starije osobe Motovun upoznat je sa Projektom i razmotrene su mogućnosti dostave hrane potrebitima u radiusu od 20 km od Motovuna. Postoje sve mogućnosti da se ove aktivnosti Programa kvalitetno organiziraju ako za to općine iznađu potrebna financijska sredstva.
 11. 11.2. 2015. Prisustvovali smo u Zagrebu na radionici za uspješnu provedbu projekata u okviru natječaja Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj.
 12. 16. 2. 2015. Organiziran je dogovor i upoznavanje sa Projektom Senior Star u Društvu tjelesnih invalida Grada Pazina sa predsjednikom društva Gracijanom Turčinović. Razgovor je vođen i oko mogućnosti korištenja njihovog vozila za prijevoz umirovljenika do potrebnih destinacija.
 13. Od 18. 2. – 20. 2. 2015. Određena su 2 člana za edukaciju za voditelja izrade i provedbe EU projekata. Edukaciju koja je počela 7. 3. 2015. provodi ALGEBRA Pula. Za edukaciju su prijavljeni David Cerovac, voditelj Projekta Senior Star i Selvina Benić umirovljeni novinar ( volonter ).
 14. 17. 2. 2015. – tiskan je letak SENIOR STAR u 1.000 primjeraka i distribuiran po podružnicama članovima Udruge.
 15. 23. 2 . 2015. Organizirali smo konferenciju za tisak u Klubu umirovljenika. Predstavili smo Projekt Senior Star . Konferenciji su prisustvovali novinari GLASA ISTRE, RADIJA ISTRA, TV ISTRA i naša novinarka – umirovljenik (volonter) koja daje informacije za portale I-Pazina i Grada Pazina i HUL- Hrvatski umirovljenički list. U svim tim medijima date su prave i pune informacije o Projektu Senior Star. Projekt Senior Star su prezentirali Vinko Cerovac, predsjednik Gradske udruge umirovljenika Pazin i Nevija Srdoč predstavnica Grada Pazina – Partnera u Projektu.
 16. 24.2. 2015.u Centru za socijalnu skrb  Grada  Pazina, sa voditeljicom Centra  Pavitom Jelinčić održana je prezentacija Projekta Senior Star i dogovorena suradnja u pomoći primjene Projekta.
 17. Tijekom veljače obavljeni su razgovori i zatražene ponude za organizaciju prijevoza umirovljenika do bolnica u Puli, Rijeci, Opatiji, Lovranu. Analiza ponuda i pripreme su u tijeku. Istovremeno kontaktiramo sa umirovljenim šoferima profesionalcima o modalitetu realizacije ove potrebne zamisli iz Projekta Senior Star.
 18. U ožujku nabavljeno je prijenosno računalo.
 19. U ožujku je izrađena Web stranica – www.guu-pazin.hr.
 20. Dogovoreni su članovi tima za menadžment volontera: David Cerovac, Vinko Cerovac, Marija Dobrila, Vilma Matijašić, Mirjana Monas, Selvina Benić. Izbor 12 volontera po općinama – podružnicama je pri kraju.
 21. Od 15.2. – 20. 3. 2015. zatražili smo 3 ponude stručnih institucija za edukaciju o zakonskoj regulativi volontiranja i menadžmentu volontera. Ponude su u razmatranju.
 22. U općini Gračišće, 26.3. o g. načelniku Ivanu Mijandrušiću prezentiran je projekt SENIOR STAR, dogovorena je suradnja i rok da se napravi ocjena stanja umirovljeničke populacije na Gračišćini do 15.5. o.g. Dogovoru je prisustvivao i predsjednik podružnice umirovljenika Ljubo Merleta.
 23. U Uredu za gospodarstvo Grada Pazina sa Ester Černeka obavljena je konzultacija oko pripreme Udruge za obavljanje prijevoza umirovljenika do bolnica, pomoći u kući,oko kuće i organiziranje trgovinske djelatnosti sukladno važećim propisima. Ukazano nam je na složenost zakonske regulatine koju treba poštivati prilikom realizacije zamišljenih aktivnosti koje iz Projekta proizlaze.
 24. U općini Sv. Petar u Šumi, 15.4. o.g. obavljen je razgovor o provedbi projekta SENIOR STAR sa načelnikom općine Mariom Bratulić. Za suradnju u analizi stanja umirovljenika u općini zadužen je i Klaudio Žgrablić, tajnik općine. Sastanku je prisustvovao i Mario Banovac, predsjednik podružnice umirovljenika općine.
 25. Dana 22.4. o.g. sukladno dogovorima sa načelnicima općina, poslani su upitnici za izradu analize stanja i potreba umirovljeničke populacije na ruke načelnika i predsjednika podružnice umirovljenika općina. Data je i zamolba da se traženi podatci prikupe do 15.5. o.g.
 26. 24.4. o.g. na Izvršnom odboru Udruge dogovoren je tim menadžment volontera kojeg čine: 1. Selvina Benić, 2. David Cerovac, 3. Vinko Cerovac, 4.Marija Dobrila, 5. Vilma Matijašić 6. Mirjana Monas.
 27. Edukaciju za voditelje izrade i provedbe EU projekata Selvina Benić i David Cerovac obavili su tijekom 3., 4. i 5. mjeseca u trajanju od 120 sati.
 28. Edukacija tima menadžment volontera održana je tijekom 5. mjeseca u trajanju od 7 dana. Edukaciju je u Klubu umirovljenika provodila Daniela Doupek Grbac konzultant za javni i
  neprofitni sektor.
 29. Partneru Projekta Gradu Pazinu – Neviji Srdoč, pročelnici za samoupravu i društvene djelatnosti Grada data je puna informacija o dosadašnjoj provedbi Projekta i budućim aktivnostima.
 30. Od 9.6. do 17.6. održana je 4 dnevna radionica – izrada Strateškog plana Udruge 2015. – 2020. godine.
 31. Na 14. sjednici Izvršnog odbora Udruge, održanoj 30.6. o.g. voditelj Projekta SENIOR STAR, David Cerovac upoznao je članove o Strateškom planu Udruge (2015.- 2020.). Nakon rasprave, Plan je jednoglasno prihvaćen i istog dana objavljen na našoj internet stranici.
 32. 14.7.2015. održan je sastanak sa novinarima volonterima i novinarima Glasa Istre. Predložena je redakcija i uredništvo Informatora SENIOR STAR-a koji će biti štampan na 12 stranica i izdan u 4.400 primjeraka. Dat je i prijedlog sadržaja Informatora, koji će biti definiran nakon ljeta u listopadu, a izdavanje je predviđeno sredinom prosinca ove godine.
 33. Sa voditeljicom Centra za socijalnu skrb Grada  Pazina  Pavitom Jelinčić , 2.7.2015.,  razmotrene su potrebe umirovljeničke populacije Pazinštine, definirane u anketi po općinama Pazinštine. Dogovorene je da se uz pomoć odgovarajućih službi u Pazinu sačini upitnik o potrebama stanovnika starije životne dobi na Pazinštini. Upitnik će biti štampan kao prilog Informatora. Obzirom da će biti tiskan u 4.400 primjeraka, poslužit će svim umirovljenicima Pazinštine da izraze  razmišljanja, daju prijedloge i ukažu na potrebe u procesima poboljšanja materijalne i socijalne sigurnosti u svojim životnim sredinama.
 34. Dva puta tokom ljeta: 26.5. i 24.6.2015. sa predstavnicima Grada Pazina, partnerom u Projektu: Nevijom Srdoč, pročelnicom Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Sanjom Selar, višom referenticom za socijalnu skrb, analizirali smo našu aktivnost, realizirane postavljene zadatke i daljnje potrebne aktivnosti na Projektu. Dogovoreno je da se najesen održi planirana radionica za volontere prema programu iz Projekta. Pomoć u realizaciji ove radionice u stručnom dijelu pružit će stručne službe Grada uz pomoć Volonterskog centra Istre.
 35. Sa predstavnicima Crvenog križa Pazin i Dnevnog boravaka za starije osobe Pazin Marijanom Krbavac i Radenkom Vadanjel analizirana  je Procjene potreba umirovljenika koja proizlazi iz Projekta SENIOR STAR. Dogovorena je daljnja suradnja na aktivnostima koje oni provode i koje se nadopunjuju u pomoći starijim osobama, a definirane su u Projektu SENIOR STAR.
 36. 17.9.2015. Delegacija grada Gevgelije (Makedonija) boravila je u Pazinu. Delegaciji od 45 članova prezentirana je naša Udruga i Projekt SENIOR STAR. Gosti su pokazali veliku zainteresiranost  za naše aktivnosti, a posebno Projekt.
 37. 18.9.2015. održana je godišnja skupština Gradske udruge umirovljenika Pazin. Voditelj Projekta SENIOR STAR David Cerovac dao je informaciju o dosadašnjim aktivnostima na Projektu i daljnjim aktivnostima na njegovoj punoj realizaciju.
 38. 27. i 28.10.2015.  održana je radionica za socijalne usluge.
 39. Na 18. Sjednici Izvršnog odbora održanoj 3.11.2015. koncipiran je i upućen javni poziv volonterima za volontiranje prema projektu Senior Star.
 40. Uređen, pripremljen i poslan u tisak list “Informator umirovljenika Pazinštine”