Udruga uključena u projekt istraživanja prehrambenih navika stanovništva Hrvatske

17. listopada 2022.

Na zamolbu Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) naša Udruga uključila se u projekt Nacionalnog istraživanja prehrambenih navika odrasle populacije u Hrvatskoj. Projekt se provodi u cijeloj Hrvatskoj među populacijom od 10 godina života do najstarije životne dobi. Agencija je prepoznala dosadašnje aktivnosti naše Udruge i pozvala nas je da kao partneri u ovom Projektu – istraživanju u prehrani u populaciji iznad 75 godina starosti učestvujemo sa 8 članova (5 m i 3 ž). Susret istraživanja organiziran je krajem srpnja u prostorijama Udruge. Trajao je 3 sata.

Zdravlje je najbitnije u svakoj životnoj dobi. Prehrana ima direktan utjecaj na zdravlje. Zato su podaci o prehrani naših stanovnika izuzetno važni. Kako, kada, koju i koliku vrstu hrane koristimo tokom dana i općenito kroz životne potrebe. Kompletno istraživanje analizirat će prehrambene navike među ostalim i navike populacije životne dobi starije od 75 godina. Agencija će na bazi tog istraživanja izraditi preporuke i smjernice u cilju očuvanja zdravlja stanovništva – kako i koju hranu koristiti svakodnevno za osigurati što zdraviju i dugovječniji životnu dob.

Europska agencija za sigurnost hrane(EFSA) financijski podupire ovaj projekt. Slični projekti provode se i u ostalim članicama EU. Rezultati ovog našeg hrvatskog projekta bit će usklađeni sa rezultatima ostalih zemalja EU.

Kompletnu analizu i rezultate projekta objavit ćemo pravovremeno na našim stranicama.

-c-