Završna konferencija Projekta Senior Star

22. prosinca 2015.

U Pazinu je 22.  prosinca 2015. godine održana završna konferencija projekta Senior Star. Nositelj projekta je Gradska udruga umirovljenika Pazina, a partner Grad Pazin. Projektom je odobreno 195.624,00 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekta trajegodinu dana i završava 29. prosinca ove godine.

O tome kako je sve počelo govorio je Vinko Cerovac, predsjednik Udruge umirovljenika Pazinštine jer u međuvremenu je udruga preimenovana. Radeći na godišnjim programima rada  nametnula se potreba i za drugim aktivnostima osim izleta, druženja, odlaska u toplice, mjerenja krvnog tlaka, šećera i sluha. Umirovljencima trebaju organizirana pomoć u kući, prehrana, prijevoz do liječnika ili bolnice te bolje informiranje. Udruga je postala članica LAG-a središnje Istre te se u  kontaktu s gradskim strukturama koje se bave problematikom umirovljenika i starijih osoba došlo na ideju da se osmisli projekt za postupno rješavanje takvih situacija. Uz pomoć LAG-a je ideja pretočena u projekt Senior Star koji je prijavljen na natječaj za financiranje iz Eu fondova. Dobio je pozitivnu ocjenu i 22. prosinca 2014. godine je ugovor potpisan.

Detaljno je o projektu, njegovim ciljevima i provedenim aktivnostima govorio voditelj projekta David Cerovac. Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju civilnog društva za neposredan  rad na provedbi projekta socijalnog uključivanja posebno prilagođenih lokalnim potrebama. Specifičan cilj odnosno svrha projekta je osnažiti kapacitete Gradske udruge umirovljenika za pružanje socijalnih usluga za stare i nemoćne osobe uz aktivniju podršku volontera. U projektu se ostvaruje partnerstvo između Udruge i Grada Pazina te sedam općina Pazinštine. Projekt osigurava  povećanje kapaciteta Udruge kroz edukacije, treninge i informiranje javnosti o projektu.

Izdan je info letak o projektu u nakladi od tisuću komada, izrađena je internet stranica Udruge, izrađena je analiza potreba umirovljeničke populacije. Uz to provedena je edukacija dvije osobe za voditelja izrade i provedbe projekta koji se financiraju iz Eu fondova,  pet je članova Udruge educirano za management volontera te su oni zajedno s Izvršnim odborom izradili Strateški plan udruge od 2015. do 2020. godine. Održana je i dvodnevna radionica za socijalne usluge s primjerima dobre prakse iz Gradskog društva Crvenog križa, Dnevnog boravka u Pazinu i Grada Pazina. Volonteri su bili  uključeni i u izradu Informatora koji je tiskan u 4.400 primjeraka za sve umirovljenike Pazinštine. Svi volonteri koji su bili uključeni u projekt Senior Star ostvarili su oko tri tisuće sati volonterskog rada što je vrijednost od oko 99 tisuća kuna.

O sadržaju Informatora govorila je Selvina Benić kao jedan od volontera uključenih u projekt. U njemu su tekstovi kojima se predstavljaju Udruga, projekt Senior Star, Strateški plan Udruge, ali piše i o onome što se već sada čini za najpotrebitije i to kako od strane Grada Pazina tako i Centra za socijalnu skrb i Gradskog društva Crvenog križa. Tu je i tekst o volontiranju te hospiciju kao i neki važniji telefonski brojevi. Grafički urednik je Marko Cerovac, a Informatorje tiskan u Josip Turčinović d.o.o.u Pazinu. Naglašeno je da je u projektu velika pažnja posvećena upravo volontiranju. Namjera je pokazati da volontiranje nije bauk, da se njime mogu baviti svi od djece do osoba treće životne dobi kao i da nas volontiranje čini sretnima. Na javni poziv za traženje volontera na Pazinštini odazvalo se svega 10-ak osoba tako da je potraga za volonterima i dalje otvorena. Svi zainteresirani mogu se javiti predsjednicima podružnica ili u Klub umirovljenika u pazinskom Spomen domu utorkom i petkom od 9 do 11 sati.

David Cerovac je naglasio da je kroz ovaj projekt mobilizirana umirovljenička populacija i osposobljen određen broj volontera koji mogu svojom daljnjom aktivnošću i dobivenim znanjima   pomoći rješavati životna pitanja umirovljenika. Pomoć kod pružanja socijalnih usluga doprinijet će ostvarenju temeljnih ljudskih prava starih i nemoćnih osoba te omogućiti njihovu bolju socijalnu uključenost i unaprijediti im kvalitetu života.

Gradonačelnik Pazina Renato Krulčić je istakao da se u Pazinu trenutno radi na 20-ak projekata te je čestitao Udrugi što se uopće odvažila napraviti projekt i prijaviti ga za financiranje iz Eu  fondova. “Dobivanje ugovora je tek početak problema”, istakao je Krulčić, a kroz ovaj se projekt Udruga osnažila. Naglasio je značaj rada volontera koji daju sebe i svoje vrijeme da bi pomogli drugima.

U završnoj rječi je Vinko Cerovac također zahvalio svim volonterima koji su radili  u Senior Staru, istakao je potrebu da se i dalje osnažuje volonterstvo te predložio osnivanje Volonterskog centra u Pazinu. Uz to podsjetio je i da treba ustrajti na izgradnji doma umirovljenika u Pazinu što je projekt koji je već godinama aktualan.

Selvina BENIĆ

zavrsna-konf